Mon. Jan 17th, 2022

Zawgyi

ျမန္မာျပည္ကိုသိမ္းရန္တ႐ုတ္၏ျပည္သိမ္းစီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း႐ုရွားေထာက္လွမ္းေရးေဖၚထုပ္က်ည္တစ္ေထာင့္….ေသနက္တစ္

ခ်က္မေဖာက္ပဲ….ျပည္သိမ္းဖို႔ႀကံေနသူမ်ား။။အမ်ိဳးသားေရးဆိုၿပီးဖင္ၿပဲေအာင္ေအာ္ေနတဲ့အ႐ိုးနဲ႔ထိုးမယ္အသားဖဲ့ေပးမယ္ဆိုတဲ့…ဂတုံး

နဲ႔ငတုံးအုပ္စုမတင္တဲ့သတင္း……ျမန္မာတမ်ိဳးသားလုံးသိဖို႔။၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင္တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၌ေရရွားပါးမႈျပႆနာကို

အႀကီးအက်ယ္ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ၿပီးသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားရွာေဖြေရးဌာနမွ၂၀၀၂ခုႏွစ္စာရင္းဇယားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္

ထိုျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံမွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီးလွ်ိဳဝွက္စီမံကိန္းအျဖစ္ျမစ္ဆုံေရကာတာ

စီမံကိန္းကိုရင္းႏွီးျမဴပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္းတ႐ုတ္အစိုးရအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျပည္သိမ္းစီမံကိန္းအျဖစ္

အစားအေသာက္အသုံးအေဆာင္အစီးအနင္းမ်ားကိုေစ်းေပါေပါျဖင့္ေစ်းကြက္ကိုထိုးေဖာက္ေနရာယူၿပီးျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအႀကိဳက္ဆြဲ

ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔တ႐ုတ္အစိုးရမွတ႐ုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားPlanခ်မွတ္ၿပီးခ်ဳပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆိုင္ကယ္ထုတ္လုပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ျမန္မာျပည္အတြက္သီးသန္႔ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံႏွင့္တ႐ုတ္ျပည္အတြက္သီးသန္႔ထုတ္လုပ္သည့္

စက္႐ုံးဟုခြဲျခားထားသလိုအစားအေသာက္မ်ားကိုလဲျမန္မာျပည္သူမ်ားစားသုံးရန္ႏွင့္တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားစားသုံးရန္

ဟူ၍သတ္မွတ္ခြဲျခားေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္စနစ္တက်စီမံခဲ့ေၾကာင္းတ႐ုတ္ျပည္သို႔ေရာက္ဖူးသူတိုင္းသိရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာျပည္သို႔

တင္ပို႔ေသာဆိုင္ကယ္မ်ားမွာလည္းႀကံ့ခိုင္မႈမရွိသလိုအသက္အႏၲရာယ္ကိုလဲစိတ္ခ်စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္အာမခံခ်က္မရွိၾကေပ။

ထိုဆိုင္ကယ္မ်ားကိုတ႐ုတ္ျပည္တြင္စီးနင္းေမာင္းႏွင္ခြင့္မေပးသလိုတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားအားေရာင္းမိပါကထိေရာက္စြာ

အေရးယူေၾကာင္းဥပေဒထုတ္ျပန္ထားပါသည္။စားေသာက္စရာမ်ားကိုလည္းအထက္ပါအတိုင္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီးျမန္မာျပည္အတြက္သီးသန္႔

ဟူ၍သတ္မွတ္ထားပါသည္။အထူးသျဖင့္အကင္မ်ား၊အသားလုံးမ်ားၾကက္အူေခ်ာင္းမ်ားကိုအထူးစီမံၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သီးသန္႔

ေစ်းေပါေပါျဖင့္လြယ္ကူစြာေရာင္းခ်စားသုံးႏိုင္ရန္အထုတ္အပိုးလွလွပပျဖင့္ဆြဲေဆာင္ထားပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ထိုအစားအေသာက္မ်ားကိုစားေသာက္ေရာင္းခ်ခြင့္လုံးဝမရွိပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထိုအစားအေသာက္

တြင္Sarsapariticဟုေခၚေသာဓါတ္တစ္မ်ိဳးပါဝင္ၿပီးစာသုံးမိသူမ်ားသည္အမ်ိဳးသားျဖစ္ပါကပန္းေသပန္းညႇိဳးေရာဂါရရွိ႐ုံမကဘိန္းစား

မ်ားေဆးစြဲသလိုအလုပ္လုပ္ကိုင္စိတ္ေပ်ာက္ဆုံး၍ထုံထိုင္းမႈိင္ေငးမိန္႔ေမာေစႏိုင္သလိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားစားသုံးပါကႏို႔အႀကိတ္ကင္ဆာ

ျဖစ္ေစၿပီးသားအိမ္ရႈံ႕၍ကေလးမ်ိဳးဆက္ကိုပ်က္ဆီးေစႏိုင္ေၾကာင္းကုလသမဂၢW .H. Oအစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားစားသုံးမိပါကအနာဂတ္အတြက္မ်ိဳးဆက္ျပတ္ေတာက္၍လူမ်ိဳးတုန္းရန္၁၀၀%ေသခ်ာသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူသားအရင္းအျမစ္ကိုဘာမဟုတ္သည့္အစားအေသာက္မွစနစ္တက်စီမံကိန္းေရးဆြဲထားသည္မွာမ်က္လုံး/

မ်က္ဆံျပဴးဖြယ္ရာေတြ႕ရွိရပါေတာ့သည္။ထိုစီမံကိန္းသည္”ျပည္သိမ္းစီမံကိန္း”သာျဖစ္ေၾကာင္း႐ုရွားႏိုင္ငံမွေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကေတြ႕ရွိခဲ့

သည္ဟု႐ုရွားသတင္းဌာနမွလွ်ိဝွက္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။႐ုရွားဟက္ကာမ်ား၏ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမပုံသည္

အထက္ျမန္မာျပည္တခုလုံးတ႐ုတ္ျပည္အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း႐ုရွားဟက္ကာမ်ားလက္သို႔ေျမပုံဇယားအခ်က္

အလက္တခ်ိဳ႕ေရာက္ရွိခဲ့၍အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္ကိုသိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္တ႐ုတ္

ထုတ္စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကိုအသိတရားရွိရွိျဖင့္ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲစားေသာက္ရန္အထူးသတိေပးလိုက္ရပါေတာ့သည္။

ဘိန္းစစ္ပြဲေၾကာင့္ႏိုင္ငံအသိမ္းခံရသည့္သမိုင္းကိုနမူနာယူၿပီးအစားအေသာက္တခုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေျမပုံကိုေျပာင္းလဲသြားေအာင္မျပဳလုပ္ေစလိုပါကအမ်ားသိေအာင္ျဖန္႔ေဝေပးၾကပါရန္တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္

Credit>>အရွင္ဇဝန(သရက္တစ္ပင္ေတာရေက်ာင္း)

Unicode

မြန်မာပြည်ကိုသိမ်းရန်တရုတ်၏ပြည်သိမ်းစီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းရုရှားထောက်လှမ်းရေးဖေါ်ထုပ်ကျည်တစ်ထောင့်….သေနက်တစ်

ချက်မဖောက်ပဲ….ပြည်သိမ်းဖို့ကြံနေသူများ။။အမျိုးသားရေးဆိုပြီးဖင်ပြဲအောင်အော်နေတဲ့အရိုးနဲ့ထိုးမယ်အသားဖဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့…ဂတုံး

နဲ့ငတုံးအုပ်စုမတင်တဲ့သတင်း……မြန်မာတမျိုးသားလုံးသိဖို့။၂၀၃၀ခုနှစ်တွင်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၌ရေရှားပါးမှုပြဿနာကို

အကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့နိုင်ပြီးသဘာဝအရင်းအမြစ်များရှာဖွေရေးဌာနမှ၂၀၀၂ခုနှစ်စာရင်းဇယားတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်

ထိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီးလျှိုဝှက်စီမံကိန်းအဖြစ်မြစ်ဆုံရေကာတာ

စီမံကိန်းကိုရင်းနှီးမြူပ်နှံခဲ့ကြောင်းတရုတ်အစိုးရအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သိမ်းစီမံကိန်းအဖြစ်

အစားအသောက်အသုံးအဆောင်အစီးအနင်းများကိုစျေးပေါပေါဖြင့်စျေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နေရာယူပြီးမြန်မာလူမျိုးများအကြိုက်ဆွဲ

ဆောင်နိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရမှတရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်များအားPlanချမှတ်ပြီးချုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်စက်ရုံများတွင်မြန်မာပြည်အတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်တရုတ်ပြည်အတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်သည့်

စက်ရုံးဟုခွဲခြားထားသလိုအစားအသောက်များကိုလဲမြန်မာပြည်သူများစားသုံးရန်နှင့်တရုတ်ပြည်သူများစားသုံးရန်

ဟူ၍သတ်မှတ်ခွဲခြားရောင်းချနိုင်ရန်စနစ်တကျစီမံခဲ့ကြောင်းတရုတ်ပြည်သို့ရောက်ဖူးသူတိုင်းသိရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာပြည်သို့

တင်ပို့သောဆိုင်ကယ်များမှာလည်းကြံ့ခိုင်မှုမရှိသလိုအသက်အန္တရာယ်ကိုလဲစိတ်ချစွာမောင်းနှင်နိုင်သည့်အာမခံချက်မရှိကြပေ။

ထိုဆိုင်ကယ်များကိုတရုတ်ပြည်တွင်စီးနင်းမောင်းနှင်ခွင့်မပေးသလိုတရုတ်နိုင်ငံသားများအားရောင်းမိပါကထိရောက်စွာ

အရေးယူကြောင်းဥပဒေထုတ်ပြန်ထားပါသည်။စားသောက်စရာများကိုလည်းအထက်ပါအတိုင်းချုပ်ကိုင်ထားပြီးမြန်မာပြည်အတွက်သီးသန့်

ဟူ၍သတ်မှတ်ထားပါသည်။အထူးသဖြင့်အကင်များ၊အသားလုံးများကြက်အူချောင်းများကိုအထူးစီမံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သီးသန့်

စျေးပေါပေါဖြင့်လွယ်ကူစွာရောင်းချစားသုံးနိုင်ရန်အထုတ်အပိုးလှလှပပဖြင့်ဆွဲဆောင်ထားပါသည်။

တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထိုအစားအသောက်များကိုစားသောက်ရောင်းချခွင့်လုံးဝမရှိပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအစားအသောက်

တွင်Sarsapariticဟုခေါ်သောဓါတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီးစာသုံးမိသူများသည်အမျိုးသားဖြစ်ပါကပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါရရှိရုံမကဘိန်းစား

များဆေးစွဲသလိုအလုပ်လုပ်ကိုင်စိတ်ပျောက်ဆုံး၍ထုံထိုင်းမှိုင်ငေးမိန့်မောစေနိုင်သလိုအမျိုးသမီးများစားသုံးပါကနို့အကြိတ်ကင်ဆာ

ဖြစ်စေပြီးသားအိမ်ရှုံ့၍ကလေးမျိုးဆက်ကိုပျက်ဆီးစေနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂW .H. Oအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါသည်။

ကလေးသူငယ်များစားသုံးမိပါကအနာဂတ်အတွက်မျိုးဆက်ပြတ်တောက်၍လူမျိုးတုန်းရန်၁၀၀%သေချာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏လူသားအရင်းအမြစ်ကိုဘာမဟုတ်သည့်အစားအသောက်မှစနစ်တကျစီမံကိန်းရေးဆွဲထားသည်မှာမျက်လုံး/

မျက်ဆံပြူးဖွယ်ရာတွေ့ရှိရပါတော့သည်။ထိုစီမံကိန်းသည်”ပြည်သိမ်းစီမံကိန်း”သာဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံမှထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့

သည်ဟုရုရှားသတင်းဌာနမှလျှိဝှက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ရုရှားဟက်ကာများ၏ဖော်ထုတ်ချက်အရ၂၀၃၀ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြေပုံသည်

အထက်မြန်မာပြည်တခုလုံးတရုတ်ပြည်အတွင်းသို့ရောက်ရှိနေကြောင်းရုရှားဟက်ကာများလက်သို့မြေပုံဇယားအချက်

အလက်တချို့ရောက်ရှိခဲ့၍အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်ကိုသိရှိခဲ့ရပါသည်။ ထိုကြောင့်မြန်မာပြည်သားများအနေဖြင့်တရုတ်

ထုတ်စားသောက်ဖွယ်ရာများကိုအသိတရားရှိရှိဖြင့်ချင့်ချိန်သုံးစွဲစားသောက်ရန်အထူးသတိပေးလိုက်ရပါတော့သည်။

ဘိန်းစစ်ပွဲကြောင့်နိုင်ငံအသိမ်းခံရသည့်သမိုင်းကိုနမူနာယူပြီးအစားအသောက်တခုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏

မြေပုံကိုပြောင်းလဲသွားအောင်မပြုလုပ်စေလိုပါကအများသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်

Credit>>အရှင်ဇဝန(သရက်တစ်ပင်တောရကျောင်း)