Wed. Jan 19th, 2022

Zawgyi

” ျမတ္စြာဘုရားရွင္၊ ရဟႏၲာမ်ား ႏွင့္ အ႐ိုးကြင္းဆက္မ်ား “လူသားေတြရဲ႕ အ႐ိုးတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဆက္ပုံက “ကြင္းဆက္| ခ်ိတ္ဆက္ |

ေတ့ဆက္” လို႔ သုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အျမင့္ျမတ္ဆုံး လူသားေတြရဲ႕ အ႐ိုးက “ကြင္းဆက္” ျဖစ္ၿပီးအလယ္အလတ္ျမင့္ျမတ္သူေတြရဲ႕ အ႐ိုးက

” ခ်ိတ္ဆက္ ” ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ ျမင့္ျမတ္သူေတြနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးလူသားေတြရဲ႕ အ႐ိုးကေတာ့ “ေတ့ဆက္ ” ေတြခ်ည္းပါ။

အျမင့္ျမတ္ဆုံးလူသားေတြဆိုတာသစၥာေလးပါး အမွန္တရားကို ကိုယ္တိုင္လဲသိ | ကြၽတ္ထိုက္သမွ် ေဝေနယ်ေတြကိုလည္း

သိေအာင္ေဟာေျပာၫႊန္ျပေတာ္မူႏိုင္တဲ့ “သမၼာ သမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္” ေတြပါ။ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္အားလုံးရဲ႕ အ႐ိုးေတာ္ေတြဟာ

တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ” ကြင္းဆက္ “ဆက္ေနၾကပါတယ္။ သံကြင္း တစ္ကြင္းနဲ႔တစ္ကြင္းကို ဂေဟေဆာ္ၿပီး တြဲဆက္ထားသလို

တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း | တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ဆက္ေနၾကပါတယ္။ အလယ္အလတ္ျမင့္ျမတ္သူေတြ ဆိုတာကေတာ့

သစၥာေလးပါး အမွန္တရားကို ကိုယ္တိုင္သာသိျမင္ၿပီး သတၱဝါ ေဝေနယေတြကို သိေအာင္ ေဟာျပေတာ္မမူႏိုင္တဲ့”ပေစၥက ဗုဒၶါ ဘုရားရွင္” ေတြပါ။

ပေစၥကဗုဒၶါ ဘုရားရွင္ အားလုံးရဲ႕ အ႐ိုးေတာ္ေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု “ခ်ိတ္ဆက္” ဆက္ေနၾကပါတယ္။ ခြၽန္းခ်ိတ္ေတြ

အခ်င္းခ်င္း ၿငိကပ္ေနသလိုမ်ိဳး အ႐ိုးေကြးေကြး တစ္ခုေပၚ အ႐ိုးေကာက္ေကာက္တစ္ခုက ခ်ိတ္တြယ္ၿငိကပ္ဆက္စပ္ေနၾကပါတယ္။

သာမန္ျမင့္ျမတ္သူေတြဆိုတာကေတာ့ သစၥာေလးပါးအမွန္တရားကို ကိုယ္တိုင္မသိျမင္ႏိုင္ပဲ၊ ဘုရားေဟာတဲ့တရားကိုဘုရားထံက

တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ | သာဝက( ဘုရားတပည့္ ) ထံက ထပ္ဆင့္ျဖစ္ေစနာယူရမွ သိျမင္ႏိုင္တဲ့ ေသာတပန္ | သကဒါဂါမ္ |

အနာဂါမ္ | ရဟႏၲာ | အရိယာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြပါ။ ႐ိုး႐ိုးလူသားေတြဆိုတာကေတာ့ကံနဲ႔ ကံရဲ႕ အက်ိဳးကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာယုံၾကည္ၿပီး

႐ုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ ကလ်ာဏ ပုထုဇဥ္ ( ပုထုဇဥ္အေကာင္း)ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ကံ ကံရဲ႕ အက်ိဳးကို မယုံၾကည္ဘဲ

ေဗဒင္ / ယၾတာ / ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္စတဲ့ ေလာကီမဂၤလာေတြကို ယုံၾကည္တဲ့႐ုပ္နာမ္ျဖစ္ပ်က္ကိုမျမင္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါပညတ္ေတြမွာ

အစြဲအလန္းႀကီးေနတဲ့ အႏၶပုထုဇဥ္ ( ပုထုဇဥ္အကန္း ) ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ။

ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်းအပါအဝင္သာမန္ျမင့္ျမတ္သူေတြနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးလူသားေတြအားလုံးရဲ႕ အ႐ိုးေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု “ေတ့ဆက္” ဆက္ေနၾကပါတယ္။

အ႐ိုးတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုရဲ႕ ထိပ္နဲ႔ တစ္ျခားအ႐ိုးတစ္ခုရဲ႕ထိပ္ | ထိပ္ ထိပ္ခ်င္းထိစပ္ၿပီး ေတ့တြဲ တြဲပူးကပ္ဆက္စပ္ေနၾကပါတယ္။

တရားရိပ္သာနဲ႔ ေဆးခန္းပိုစတာေတြမွာျပသထားတဲ့ အဲဒီအ႐ိုးေတြအားလုံးဟာ ဘုရား ပေစၥက ဗုဒၶါမဟုတ္တဲ့

လူသားေတြရဲ႕ အ႐ိုးေတြခ်ည္းျဖစ္လို႔ အ႐ိုးအားလုံးဟာ “ေတ့ဆက္” ဆက္ေနၾကတာခ်ည္းပါ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပန္ေျပာရရင္ သမၼာ သမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္တို႔ရဲ႕ အ႐ိုးဟာ ” ကြင္းဆက္ “| ပေစၥကဗုဒၶါဘုရားရွင္တို႔ရဲ႕ အ႐ိုးဟာ

”ခ်ိတ္ဆက္”|ရဟႏၲာအပါအဝင္ က်န္လူသားအားလုံးရဲ႕အ႐ိုးဟာ ” ေတ့ဆက္ ” ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ အ႐ိုးေတာ္ေတြဟာ အဆက္ႀကီး တစ္ဆယ့္ႏွစ္ဆက္နဲ႔ လက္ေခ်ာင္းေတာ္ အဆစ္ေနရာေတြကလြဲရင္

တစ္ကိုယ္ေတာ္လုံး အ႐ိုးဆက္ေတြအားလုံး သံကြင္းေတြလို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း တြဲဆက္ေနၾကပါတယ္။

အဆက္ႀကီး တစ္ဆယ့္ႏွစ္ဆက္ဆိုတာက လက္ဝဲ / လက္ယာ / လက္ေကာက္ဝတ္ႏွစ္ခုနဲ႔ လက္ဆက္တဲ့အဆက္ႏွစ္ခု /

လက္ေကာက္ဝတ္ကေန တံေတာင္ဆစ္အထိ လက္နဲ႔ လက္ေမာင္းဆက္တဲ့ အဆက္ႏွစ္ခု ( လက္ဝဲ / လက္ယာ ) |

လက္ေမာင္းနဲ႔ လက္ျပင္႐ိုး ( ညႇပ္႐ိုး ) ဆက္တဲ့အဆက္ႏွစ္ခု ( ဝဲ / ယာ ) | ေျခဖမိုးေတာ္နဲ႔ ေျခသလုံးေတာ္

ဆက္တဲ့အဆက္ႏွစ္ခု( ဝဲ | ယာ ) | ေျခသလုံး႐ိုးနဲ႔ေပါင္႐ိုးဆက္တဲ့ အဆက္ႏွစ္ခု ( ဝဲ / ယာ)ေပါင္႐ိုးနဲ႔ တင္ပါးဆုံ႐ိုးဆက္တဲ့ အဆက္ႏွစ္ခု ( ဝဲ / ယာ ) တို႔ပါ။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ လည္ပင္းအ႐ိုးေတာ္ေတြဟာ သံကြင္းဆက္ေတြ ဂေဟေဆာ္ထားသလို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း တြဲဆက္ေနတဲ့အတြက္

တစ္ေနရာရာကို ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လည္ပင္းေတာ္ခ်ည္း သက္သက္လွည့္ၾကည့္လို႔ မရပါဘူး ။

တစ္ကိုယ္ေတာ္လုံးလွည့္ၾကည့္မွရပါတယ္။ “အ႐ိုးကြင္းဆက္” ဆိုတာသမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္ေတြနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တဲ့

သီးျခားဂုဏ္ထူးတစ္ခုျဖစ္သလို” အ႐ိုးခ်ိတ္ဆက္” ဆိုတာလည္း ပေစၥကဗုဒၶါ ဘုရားရွင္တို႔နဲ႔သာ သက္ဆိုင္တဲ့

သီးျခားဝိေသသတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ရဟႏၲာဆိုတာ ဘုရား | ပေစၥကဗုဒၶါတို႔နဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ပါရမီခ်င္းေရာ အသိဉာဏ္ခ်င္းေရာ

အဆင့္အတန္းအမ်ားႀကီး နိမ့္တာမို႔သာမန္လူေတြလို ” အ႐ိုးေတ့ဆက္ ” လို႔ပဲပိဋကတ္ေတာ္နဲ႔ အညီ သံသယမရွိ မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။

အရွင္ဆႏၵာဓိက

#ႏို႔ႏွစ္လုံးဖိုးလုံးေက်ပါတယ္ စာအုပ္မွ

Unicode

” မြတ်စွာဘုရားရှင်၊ ရဟန္တာများ နှင့် အရိုးကွင်းဆက်များ “လူသားတွေရဲ့ အရိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပုံက “ကွင်းဆက်| ချိတ်ဆက် |

တေ့ဆက်” လို့ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ အမြင့်မြတ်ဆုံး လူသားတွေရဲ့ အရိုးက “ကွင်းဆက်” ဖြစ်ပြီးအလယ်အလတ်မြင့်မြတ်သူတွေရဲ့ အရိုးက

” ချိတ်ဆက် ” ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် မြင့်မြတ်သူတွေနဲ့ ရိုးရိုးလူသားတွေရဲ့ အရိုးကတော့ “တေ့ဆက် ” တွေချည်းပါ။

အမြင့်မြတ်ဆုံးလူသားတွေဆိုတာသစ္စာလေးပါး အမှန်တရားကို ကိုယ်တိုင်လဲသိ | ကျွတ်ထိုက်သမျှ ဝေနေယျတွေကိုလည်း

သိအောင်ဟောပြောညွှန်ပြတော်မူနိုင်တဲ့ “သမ္မာ သမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်” တွေပါ။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်အားလုံးရဲ့ အရိုးတော်တွေဟာ

တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ” ကွင်းဆက် “ဆက်နေကြပါတယ်။ သံကွင်း တစ်ကွင်းနဲ့တစ်ကွင်းကို ဂဟေဆော်ပြီး တွဲဆက်ထားသလို

တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း | တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ဆက်နေကြပါတယ်။ အလယ်အလတ်မြင့်မြတ်သူတွေ ဆိုတာကတော့

သစ္စာလေးပါး အမှန်တရားကို ကိုယ်တိုင်သာသိမြင်ပြီး သတ္တဝါ ဝေနေယတွေကို သိအောင် ဟောပြတော်မမူနိုင်တဲ့”ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ ဘုရားရှင်” တွေပါ။

ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဘုရားရှင် အားလုံးရဲ့ အရိုးတော်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု “ချိတ်ဆက်” ဆက်နေကြပါတယ်။ ချွန်းချိတ်တွေ

အချင်းချင်း ငြိကပ်နေသလိုမျိုး အရိုးကွေးကွေး တစ်ခုပေါ် အရိုးကောက်ကောက်တစ်ခုက ချိတ်တွယ်ြငိကပ်ဆက်စပ်နေကြပါတယ်။

သာမန်မြင့်မြတ်သူတွေဆိုတာကတော့ သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကို ကိုယ်တိုင်မသိမြင်နိုင်ပဲ၊ ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဘုရားထံက

တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ | သာဝက( ဘုရားတပည့် ) ထံက ထပ်ဆင့်ဖြစ်စေနာယူရမှ သိမြင်နိုင်တဲ့ သောတပန် | သကဒါဂါမ် |

အနာဂါမ် | ရဟန္တာ | အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါ။ ရိုးရိုးလူသားတွေဆိုတာကတော့ကံနဲ့ ကံရဲ့ အကျိုးကို နှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်ပြီး

ရုပ်နာမ်ဖြစ်ပျက်ကို မြင်နိုင်စွမ်းတဲ့ ကလျာဏ ပုထုဇဉ် ( ပုထုဇဉ်အကောင်း)ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ကံ ကံရဲ့ အကျိုးကို မယုံကြည်ဘဲ

ဗေဒင် / ယတြာ / ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်စတဲ့ လောကီမင်္ဂလာတွေကို ယုံကြည်တဲ့ရုပ်နာမ်ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညတ်တွေမှာ

အစွဲအလန်းကြီးနေတဲ့ အန္ဓပုထုဇဉ် ( ပုထုဇဉ်အကန်း ) ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။

ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျးအပါအဝင်သာမန်မြင့်မြတ်သူတွေနဲ့ ရိုးရိုးလူသားတွေအားလုံးရဲ့ အရိုးတွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု “တေ့ဆက်” ဆက်နေကြပါတယ်။

အရိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ ထိပ်နဲ့ တစ်ခြားအရိုးတစ်ခုရဲ့ထိပ် | ထိပ် ထိပ်ချင်းထိစပ်ပြီး တေ့တွဲ တွဲပူးကပ်ဆက်စပ်နေကြပါတယ်။

တရားရိပ်သာနဲ့ ဆေးခန်းပိုစတာတွေမှာပြသထားတဲ့ အဲဒီအရိုးတွေအားလုံးဟာ ဘုရား ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါမဟုတ်တဲ့

လူသားတွေရဲ့ အရိုးတွေချည်းဖြစ်လို့ အရိုးအားလုံးဟာ “တေ့ဆက်” ဆက်နေကြတာချည်းပါ။

အနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောရရင် သမ္မာ သမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ အရိုးဟာ ” ကွင်းဆက် “| ပစ္စေကဗုဒ္ဓါဘုရားရှင်တို့ရဲ့ အရိုးဟာ

”ချိတ်ဆက်”|ရဟန္တာအပါအဝင် ကျန်လူသားအားလုံးရဲ့အရိုးဟာ ” တေ့ဆက် ” ဖြစ်ပါတယ်။

မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ အရိုးတော်တွေဟာ အဆက်ကြီး တစ်ဆယ့်နှစ်ဆက်နဲ့ လက်ချောင်းတော် အဆစ်နေရာတွေကလွဲရင်

တစ်ကိုယ်တော်လုံး အရိုးဆက်တွေအားလုံး သံကွင်းတွေလို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း တွဲဆက်နေကြပါတယ်။

အဆက်ကြီး တစ်ဆယ့်နှစ်ဆက်ဆိုတာက လက်ဝဲ / လက်ယာ / လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ခုနဲ့ လက်ဆက်တဲ့အဆက်နှစ်ခု /

လက်ကောက်ဝတ်ကနေ တံတောင်ဆစ်အထိ လက်နဲ့ လက်မောင်းဆက်တဲ့ အဆက်နှစ်ခု ( လက်ဝဲ / လက်ယာ ) |

လက်မောင်းနဲ့ လက်ပြင်ရိုး ( ညှပ်ရိုး ) ဆက်တဲ့အဆက်နှစ်ခု ( ဝဲ / ယာ ) | ခြေဖမိုးတော်နဲ့ ခြေသလုံးတော်

ဆက်တဲ့အဆက်နှစ်ခု( ဝဲ | ယာ ) | ခြေသလုံးရိုးနဲ့ပေါင်ရိုးဆက်တဲ့ အဆက်နှစ်ခု ( ဝဲ / ယာ)ပေါင်ရိုးနဲ့ တင်ပါးဆုံရိုးဆက်တဲ့ အဆက်နှစ်ခု ( ဝဲ / ယာ ) တို့ပါ။

မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ လည်ပင်းအရိုးတော်တွေဟာ သံကွင်းဆက်တွေ ဂဟေဆော်ထားသလို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း တွဲဆက်နေတဲ့အတွက်

တစ်နေရာရာကို နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင် လည်ပင်းတော်ချည်း သက်သက်လှည့်ကြည့်လို့ မရပါဘူး ။

တစ်ကိုယ်တော်လုံးလှည့်ကြည့်မှရပါတယ်။ “အရိုးကွင်းဆက်” ဆိုတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်တွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်တဲ့

သီးခြားဂုဏ်ထူးတစ်ခုဖြစ်သလို” အရိုးချိတ်ဆက်” ဆိုတာလည်း ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ ဘုရားရှင်တို့နဲ့သာ သက်ဆိုင်တဲ့

သီးခြားဝိသေသတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရဟန္တာဆိုတာ ဘုရား | ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် ပါရမီချင်းရော အသိဉာဏ်ချင်းရော

အဆင့်အတန်းအများကြီး နိမ့်တာမို့သာမန်လူတွေလို ” အရိုးတေ့ဆက် ” လို့ပဲပိဋကတ်တော်နဲ့ အညီ သံသယမရှိ မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။

အရှင်ဆန္ဒာဓိက

#နို့နှစ်လုံးဖိုးလုံးကျေပါတယ် စာအုပ်မှ