Sat. Jan 22nd, 2022

Zawgyi

( ၁ ) ၾကက္ သြန္ ျဖဴ

ၾကက္ သြန္ ျဖဴ က a l l i c i n ပါ ဝင္ မႈ ျမင့္ မား လို႔ ေရာင္ ရမ္း မႈ ကို ေလ်ာ့ က် ေစ ႏိုင္ တဲ့ အ စြမ္း သ တၱိ မ်ိဳး စုံ ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ၊

ဒီ ျဒပ္ ေပါင္း က ေရာ ဂါ ပိုး ေတြ ကို ခု ခံ တိုက္ ဖ်က္ ေပး ၿပီး ေရာင္ ရမ္း မႈ ကို ေလ်ာ့ က် ေစ ပါ တယ္ ၊ ၾကက္ သြန္ ျဖဴ က

ပန္း နာ ရင္ က်ပ္ ကို သက္ သာ ေစ ၿပီး အ ဆုတ္ ကင္ ဆာ ျဖစ္ ႏိုင္ ေျခ ကို ေလ်ာ့ နည္း ေစ ႏိုင္ တယ္ လို႔ လက္ ခံ ယူ ဆ ထား ၾက ပါ တယ္ ။

( ၂ ) ခ်င္း

ခ်င္း ( ဂ်င္း ) က လည္း အ ေရာင္ က် ေစ တဲ့ အာ နိ သင္ ေၾကာင့္ အ ဆုတ္ ကို သန႔္ စင္ ေစ ႏိုင္ ပါ တယ္ ၊ ဟင္း ခ်က္ တဲ့

အ ခါ ခ်င္း ကို နည္း နည္း ထည့္ ခ်က္ တာ ေကာင္း ပါ တယ္ ၊ သံ ပ ရာ သီး နဲ႔ ေပါင္း ၿပီး ခ်င္း လက္ ဖက္ ရည္ လည္း လုပ္ ေသာက္ လို႔ ရ တယ္ ေလ ၊

အ သက္ ရႉ လမ္း ေၾကာင္း မွာ အ ဆိပ္ အ ေတာက္ ေတြ ဖယ္ ရွား သန႔္ စင္ ေပး ႏိုင္ တဲ့ အ ျပင္ လည္ ေခ်ာင္း လည္း ရွင္း ေစ ႏိုင္ တယ္ ။

( ၃ ) န ႏြင္း

ခ်င္း နဲ႔ ၾကက္ သြန္ ျဖဴ လို ပဲ ဟင္း ခ်က္ ရာ မွာ ထည့္ လို႔ ရ တဲ့ အ စြမ္း ထက္ ပ စၥည္း က န ႏြင္း ပါ ၊

န ႏြင္း ရဲ႕ အာ နိ သင္ ေတြ ေၾကာင့္ အ ဆုတ္ က်န္း မာ ေရး ကို အ ေထာက္ အ ပံ့ ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္ ။

( ၄ ) ပန္း သီး

ပန္း သီး မွာ ဗီ တာ မင္ ဓာတ္ ေတြ အ စုံ အ လင္ ပါ တဲ့ အ ျပင္ အ သက္ ရႉ လမ္း ေၾကာင္း စ နစ္ ကို က်န္း မာ ေစ ႏိုင္ တဲ့

f l a v o n o i d s ေတြ ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ၊ သူ တို႔ ေၾကာင့္ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေသာ အ ဆုတ္ ေရာ ဂါ ေတြ ကို ျဖစ္ မ လာ ေအာင္ ကာ ကြယ္ ႏိုင္ ပါ တယ္ ။

( ၅ ) ဘယ္ ရီ သီး

ဘ လူး ဘယ္ ရီ ၊ ဘ လက္ ဘယ္ ရီ နဲ႔ ရက္ စ ဘယ္ ရီ အ သီး ေတြ မွာ ဓာတ္ တိုး ဆန႔္က်င္ ပ စၥည္း ေတြ ႂကြယ္ ဝ ပါ တယ္ ၊

ဓာတ္ တိုး ဆန႔္ က်င္ အာ နိ သင္ ေတြ ေၾကာင့္ အ ဆုတ္ ကင္ ဆာ အ ျပင္ တ ျခား ပိုး ဝင္ ျခင္း နဲ႔ ေရာ ဂါ ေတြ ကို ျဖစ္ ႏိုင္ ေျခ ေလ်ာ့ နည္း ေစ ပါ တယ္ ။

( ၆ ) က မၺ လာ သီး

က မၺ လာ သီး ဟာ အ ဆုတ္ ကို ပံ့ ပိုး တဲ့ ဗီ တာ မင္ နဲ႔ သ တၱဳ ဓါတ္ ေတြ အ မ်ား ႀကီး ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ၊ အ ဆုတ္ ကို ကင္ ဆာ

ျဖစ္ ေစ ႏိုင္ တဲ့ အ ရာ ေတြ ထိ ေတြ႕ လာ တဲ့ အ ခါ က မၺ လာ သီး က အ ဆုတ္ ကို သန႔္ စင္ ေပး ပါ လိမ့္ မယ္ ။

( ၇ ) သ လဲ သီး

သ လဲ သီး မွာ သ ဘာ ဝ အ စြမ္း အာ နိ သင္ ေတြ အ မ်ား ႀကီး ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ၊ သ လဲ သီး က အ ဆုတ္ နဲ႔

ပတ္ သက္ တဲ့ ျပႆ နာ ေတြ ျဖစ္ ပြား မႈ ကို ေႏွး ေစ ၿပီး ျမန္ ျမန္ သက္ သာ ေစ ႏိုင္ ပါ တယ္ ။

( ၈ ) အ ခြံ မာ သီး ၊ အ ေစ့ အ ဆန္ ေတြ နဲ႔ ပဲ အ မ်ိဳး မ်ိဳး

သူ တို႔ ေတြ မွာ ပန္း နာ ရင္ က်ပ္ ရွိ သူ ေတြ အ တြက္ လို အပ္ တဲ့ မ ဂၢ နီ ဆီ ယမ္ ေတြ အ မ်ား ႀကီး ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ၊

သူ တို႔ က အ ဆုတ္ ရဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ ႏိုင္ စြမ္း ကို ပို ေကာင္း ေစ ၿပီး အ သက္ ရႉ ရ ပို ေကာင္း ေစ ပါ တယ္ ၊

ဥ ပ မာ P i s t a c h i o s ဆို ရင္ အ ဆုတ္ ကင္ ဆာ ကာ ကြယ္ ႏိုင္ တယ္ / ကို လက္ စ ထ ေရာ က် ေစ တယ္ လို႔ သု ေတ သ န ေတြ႕ ရွိ ထား ပါ တယ္ ။

( ၉ ) ေဂၚ ဖီ ထုပ္ မ်ိဳး ႏြယ္ ေတြ

ေဂၚ ဖီ ၊ ပန္း ေဂၚ ဖီ ၊ ပန္း ေဂၚ ဖီ စိမ္း တို႔ လို မ်ိဳး ႏြယ္ တူ အုပ္ စု က ဓါတ္ တိုး ဆန႔္ က်င္ အာ နိ သင္ ေတြ အ ျပည့္

အ ဝ ပါ ဝင္ တာ ေၾကာင့္ အ ဆုတ္ အ ပါ အ ဝင္ ခႏၶာ ကိုယ္ အ စိတ္ အ ပိုင္း ေတြ ကို အ ဆိပ္ အ ေတာက္ ေတြ ကင္း ေအာင္ သန႔္ စင္ ေပး ႏိုင္ ပါ တယ္ ။

( ၁ ၀ ) c a r o t e n o i d s ႂကြယ္ ဝ တဲ့ အ စား အ စာ

c a r o t e n o i d s ဆို တာ အ ဆုတ္ ကင္ ဆာ ကို ခု ခံ တိုက္ ဖ်က္ ေပး ႏိုင္ စြမ္း ရွိ ပါ တယ္ ၊ ဒီ ဓာတ္ တိုး ဆန႔္ က်င္

ပ စၥည္း ကို အ သီး အ ႏွံ ေတြ နဲ႔ ဟင္း သီး ဟင္း ႐ြက္ ေတြ မွာ ေတြ႕ တတ္ တယ္ ၊ သူ က ခႏၶာ ကိုယ္ ထဲ ေရာက္ တဲ့ အ ခါ

ပန္း နာ ရင္ က်ပ္ အ တြက္ အ က်ိဳး ထိ ေရာက္ တဲ့ ဗီ တာ မင္ ေအ အ ျဖစ္ ေျပာင္း လဲ သြား ပါ တယ္ ၊ c a r o t e n o i d s

ပါ ဝင္ တဲ့ အ စား အ စာ ေတြ က မုန္ လာ ဥ နီ / ခ ရမ္း ခ်ဥ္ သီး / ဖ ႐ုံ သီး တို႔ ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ၊ ေနာက္ ဆုံး အ ေန နဲ႔

ေျပာ ခ်င္ တာ က ေရ ေသာက္ ပါ ၊ အ ဆိပ္ အ ေတာက္ ဖယ္ ရွား သန႔္ စင္ တဲ့ ေန ရာ မွာ ေရ က အ သုံး ဝင္ ဆုံး ပါ ပဲ ၊

ေဖ်ာ္ ရည္ / အ ခ်ိဳ ရည္ ေတြ ထက္ ႐ိုး ႐ိုး ေရ ကို ပဲ ေ႐ြး ခ်ယ္ သင့္ ပါ တယ္ ၊ အ ေပၚ မွာ ေျပာ ခဲ့ တဲ့ အ စား အ စာ ေတြ ကို

ေပါင္း စပ္ စား သုံး မယ္ / ေန႔စဥ္ အာ ဟာ ရ မွာ ထည့္ သြင္း မယ္ ဆို ရင္ အ ဆိပ္ အ ေတာက္ ကင္း စင္ ၿပီး က်န္း မာ ႏိုင္ ဖို႔ မ ေဝး ေတာ့ ပါ ဘူး ။

Unicode

( ၁ ) ကြက် သွန် ဖြူ

ကြက် သွန် ဖြူ က a l l i c i n ပါ ဝင် မှု မြင့် မား လို့ ရောင် ရမ်း မှု ကို လျော့ ကျ စေ နိုင် တဲ့ အ စွမ်း သ တ္တိ မျိုး စုံ ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊

ဒီ ဒြပ် ပေါင်း က ရော ဂါ ပိုး တွေ ကို ခု ခံ တိုက် ဖျက် ပေး ပြီး ရောင် ရမ်း မှု ကို လျော့ ကျ စေ ပါ တယ် ၊ ကြက် သွန် ဖြူ က

ပန်း နာ ရင် ကျပ် ကို သက် သာ စေ ပြီး အ ဆုတ် ကင် ဆာ ဖြစ် နိုင် ခြေ ကို လျော့ နည်း စေ နိုင် တယ် လို့ လက် ခံ ယူ ဆ ထား ကြ ပါ တယ် ။

( ၂ ) ချင်း

ချင်း ( ဂျင်း ) က လည်း အ ရောင် ကျ စေ တဲ့ အာ နိ သင် ကြောင့် အ ဆုတ် ကို သန့် စင် စေ နိုင် ပါ တယ် ၊ ဟင်း ချက် တဲ့

အ ခါ ချင်း ကို နည်း နည်း ထည့် ချက် တာ ကောင်း ပါ တယ် ၊ သံ ပ ရာ သီး နဲ့ ပေါင်း ပြီး ချင်း လက် ဖက် ရည် လည်း လုပ် သောက် လို့ ရ တယ် လေ ၊

အ သက် ရှူ လမ်း ကြောင်း မှာ အ ဆိပ် အ တောက် တွေ ဖယ် ရှား သန့် စင် ပေး နိုင် တဲ့ အ ပြင် လည် ချောင်း လည်း ရှင်း စေ နိုင် တယ် ။

( ၃ ) န နွင်း

ချင်း နဲ့ ကြက် သွန် ဖြူ လို ပဲ ဟင်း ချက် ရာ မှာ ထည့် လို့ ရ တဲ့ အ စွမ်း ထက် ပ စ္စည်း က န နွင်း ပါ ၊

န နွင်း ရဲ့ အာ နိ သင် တွေ ကြောင့် အ ဆုတ် ကျန်း မာ ရေး ကို အ ထောက် အ ပံ့ ဖြစ် စေ ပါ တယ် ။

( ၄ ) ပန်း သီး

ပန်း သီး မှာ ဗီ တာ မင် ဓာတ် တွေ အ စုံ အ လင် ပါ တဲ့ အ ပြင် အ သက် ရှူ လမ်း ကြောင်း စ နစ် ကို ကျန်း မာ စေ နိုင် တဲ့

f l a v o n o i d s တွေ ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊ သူ တို့ ကြောင့် အ မျိုး မျိုး သော အ ဆုတ် ရော ဂါ တွေ ကို ဖြစ် မ လာ အောင် ကာ ကွယ် နိုင် ပါ တယ် ။

( ၅ ) ဘယ် ရီ သီး

ဘ လူး ဘယ် ရီ ၊ ဘ လက် ဘယ် ရီ နဲ့ ရက် စ ဘယ် ရီ အ သီး တွေ မှာ ဓာတ် တိုး ဆန့်ကျင် ပ စ္စည်း တွေ ကြွယ် ဝ ပါ တယ် ၊

ဓာတ် တိုး ဆန့် ကျင် အာ နိ သင် တွေ ကြောင့် အ ဆုတ် ကင် ဆာ အ ပြင် တ ခြား ပိုး ဝင် ခြင်း နဲ့ ရော ဂါ တွေ ကို ဖြစ် နိုင် ခြေ လျော့ နည်း စေ ပါ တယ် ။

( ၆ ) က မ္ဗ လာ သီး

က မ္ဗ လာ သီး ဟာ အ ဆုတ် ကို ပံ့ ပိုး တဲ့ ဗီ တာ မင် နဲ့ သ တ္တု ဓါတ် တွေ အ များ ကြီး ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊ အ ဆုတ် ကို ကင် ဆာ

ဖြစ် စေ နိုင် တဲ့ အ ရာ တွေ ထိ တွေ့ လာ တဲ့ အ ခါ က မ္ဗ လာ သီး က အ ဆုတ် ကို သန့် စင် ပေး ပါ လိမ့် မယ် ။

( ၇ ) သ လဲ သီး

သ လဲ သီး မှာ သ ဘာ ဝ အ စွမ်း အာ နိ သင် တွေ အ များ ကြီး ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊ သ လဲ သီး က အ ဆုတ် နဲ့

ပတ် သက် တဲ့ ပြဿ နာ တွေ ဖြစ် ပွား မှု ကို နှေး စေ ပြီး မြန် မြန် သက် သာ စေ နိုင် ပါ တယ် ။

( ၈ ) အ ခွံ မာ သီး ၊ အ စေ့ အ ဆန် တွေ နဲ့ ပဲ အ မျိုး မျိုး

သူ တို့ တွေ မှာ ပန်း နာ ရင် ကျပ် ရှိ သူ တွေ အ တွက် လို အပ် တဲ့ မ ဂ္ဂ နီ ဆီ ယမ် တွေ အ များ ကြီး ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊

သူ တို့ က အ ဆုတ် ရဲ့ လုပ် ဆောင် နိုင် စွမ်း ကို ပို ကောင်း စေ ပြီး အ သက် ရှူ ရ ပို ကောင်း စေ ပါ တယ် ၊

ဥ ပ မာ P i s t a c h i o s ဆို ရင် အ ဆုတ် ကင် ဆာ ကာ ကွယ် နိုင် တယ် / ကို လက် စ ထ ရော ကျ စေ တယ် လို့ သု တေ သ န တွေ့ ရှိ ထား ပါ တယ် ။

( ၉ ) ဂေါ် ဖီ ထုပ် မျိုး နွယ် တွေ

ဂေါ် ဖီ ၊ ပန်း ဂေါ် ဖီ ၊ ပန်း ဂေါ် ဖီ စိမ်း တို့ လို မျိုး နွယ် တူ အုပ် စု က ဓါတ် တိုး ဆန့် ကျင် အာ နိ သင် တွေ အ ပြည့်

အ ဝ ပါ ဝင် တာ ကြောင့် အ ဆုတ် အ ပါ အ ဝင် ခန္ဓာ ကိုယ် အ စိတ် အ ပိုင်း တွေ ကို အ ဆိပ် အ တောက် တွေ ကင်း အောင် သန့် စင် ပေး နိုင် ပါ တယ် ။

( ၁ ၀ ) c a r o t e n o i d s ကြွယ် ဝ တဲ့ အ စား အ စာ

c a r o t e n o i d s ဆို တာ အ ဆုတ် ကင် ဆာ ကို ခု ခံ တိုက် ဖျက် ပေး နိုင် စွမ်း ရှိ ပါ တယ် ၊ ဒီ ဓာတ် တိုး ဆန့် ကျင်

ပ စ္စည်း ကို အ သီး အ နှံ တွေ နဲ့ ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် တွေ မှာ တွေ့ တတ် တယ် ၊ သူ က ခန္ဓာ ကိုယ် ထဲ ရောက် တဲ့ အ ခါ

ပန်း နာ ရင် ကျပ် အ တွက် အ ကျိုး ထိ ရောက် တဲ့ ဗီ တာ မင် အေ အ ဖြစ် ပြောင်း လဲ သွား ပါ တယ် ၊ c a r o t e n o i d s

ပါ ဝင် တဲ့ အ စား အ စာ တွေ က မုန် လာ ဥ နီ / ခ ရမ်း ချဉ် သီး / ဖ ရုံ သီး တို့ ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊ နောက် ဆုံး အ နေ နဲ့

ပြော ချင် တာ က ရေ သောက် ပါ ၊ အ ဆိပ် အ တောက် ဖယ် ရှား သန့် စင် တဲ့ နေ ရာ မှာ ရေ က အ သုံး ဝင် ဆုံး ပါ ပဲ ၊

ဖျော် ရည် / အ ချို ရည် တွေ ထက် ရိုး ရိုး ရေ ကို ပဲ ရွေး ချယ် သင့် ပါ တယ် ၊ အ ပေါ် မှာ ပြော ခဲ့ တဲ့ အ စား အ စာ တွေ ကို

ပေါင်း စပ် စား သုံး မယ် / နေ့စဉ် အာ ဟာ ရ မှာ ထည့် သွင်း မယ် ဆို ရင် အ ဆိပ် အ တောက် ကင်း စင် ပြီး ကျန်း မာ နိုင် ဖို့ မ ဝေး တော့ ပါ ဘူး ။