Mon. Nov 29th, 2021

Zawgyi

ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ားကို စားၿပီးပါက ျပန္လည္ေျဖေပးႏိုင္ေသာ အိမ္တြင္းနည္းမ်ား

ဝက္ဆားနယ္ေျခာက္ ၊ ဝက္အူေခ်ာင္း ၊ ငါးေျခာက္ ၏အဆိပ္ေျဖေဆးက လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းျဖစ္ပါတယ္။

ဝက္ဆားနယ္ေျခာက္ ၊ ဝက္အူေခ်ာင္း ၊bacon ၊ အစားအစာမ်ားက စားေကာင္းတဲ့အျပင္ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ အထားခံနိင္တာမို႔လုတိုင္းႏွစ္သက္ၾကပါတယ္ ။

ဒါေပမယ့္ လြန္ကဲေသာဆားျဒပ္ပါဝင္ၿပီး အသားကို ၾကာရွည္ ဆားနယ္သိပ္ရတာေၾကာင့္ ႏိုက္ထ႐ိုစမင္း Nitrosamine ကိုျဖစ္ေစၿပီး

လုခႏၶာကိုယ္ထဲေရာက္သြားတဲ့အခါ မွာ ကင္ဆာေရာဂါကိုျဖစ္ေစတဲ့Dimethylnitrosamine ျဒပ္ အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္ ။

အဆိပ္ေျဖေဆးက လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းျဖစ္ပါတယ္ ။ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းက ေဘးအႏၲရာယ္ကိုျဖစ္ေစေသာျဒပ္ေတြကို ပ်က္ျပားေစပါတယ္ ။

ေန႔တိုင္းလက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္ျခင္းက က်န္းမာေရးကိုအေထာက္အကုျပဳနိင္ပါတယ္ ။ ငါးေျခာက္ ၊ဝက္ဆားနယ္ေျခာက္ဝက္ေပါင္ေျခာက္

ေပါင္း (သို႔) ခ်က္စားတဲ့အခါ ရွာလကာရည္ (သို႔) သံပရာရည္ အနည္းငယ္ထည့္ၿပီး က်က္ေအာင္ခ်က္ျခင္းျဖင့္ႏိုက္ထ႐ိုစမင္း Nitrosamine ကို ပ်က္ျပားေစပါတယ္ ။

အီၾကာေကြး၏ အဆိပ္ေျဖေဆးကပဲႏို႔ရည္ျဖစ္ပါတယ္

အီၾကာေကြးထဲမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာက္ခ်ဥ္ထည့္ထားပါတယ္ ။

အလႈမီနီယမ္ျဒပ္ aluminum ပါတာမို႔လုခႏၶာကိုယ္ကစုပ္ယုၿပီးေနာက္ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားထုတ္လုပ္မႈကိုထိခိုက္ေစတယ္ ။

အလႈမီနီယမ္ျဒပ္ကခႏၶာကိုယ္ျပင္ပသို႔ထုတ္ပစ္ဖို႔မလြယ္ကူတာမို႔ကိုယ္ခႏၶာထဲမွာစုစည္းက်န္ရစ္ေနတတ္ပါတယ္ ။

ၾကာလာေတာ့ခႏၶာကိုယ္ကိုထိခိုက္နိင္ပါတယ္ ။ မွတ္ဉာဏ္မေကာင္းေတာ့ျခင္း ၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္တို စိတ္ေဒါသထြက္ျခင္း ၊ပိုဆိုးပါက အႀကိဳဇရာအိုေရာဂါကိုျဖစ္ေစတယ္ ။

အဆိပ္ေျဖေဆးက ပဲႏို႔ရည္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပဲႏို႔ရည္တြင္ မ်ားျပားေသာ Lecithin ျဒပ္ပါတာမို႔မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းေစပါတယ္ ။

ကယ္လဆီယမ္ျဒပ္Calcium လည္းပါဝင္တာမို႔ အ႐ိုးအတြက္အေထာက္အကုျပဳနိင္ပါတယ္ ။

ခ်ဥ္ဖတ္ ၏ Sauerkraut အဆိပ္ေျဖေဆးက

Kiwi ကီဝီသီးျဖစ္ပါတယ္ ။ ခ်ဥ္ဖတ္ကို လုတိုင္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္ ။ ဆားစိမ္ထားတာမို႔ဗီတာမင္စီ မရွိေတာ့ပါ ။

ခ်ဥ္ဖတ္ထဲတြင္ ေအာက္စီလစ္အက္စစ္ oxalic acid ႏွင့္ကယ္လဆီယမ္ျဒပ္ ပါတာမို႔အု ကအလြယ္တကူစုပ္ယူၿပီး

ေက်ာက္ကပ္က ျပင္ပသို႔ထုတ္တဲ့အခါ ဆီးလမ္းေၾကာင္းမွာ ေက်ာက္တည္တတ္ပါတယ္ ။ အခ်ဥ္သိပ္ထားေသာ

အစားအစာမ်ားတြင္ႏိုက္ထရိတ္ Nitriteမ်ားပါဝင္ၿပီးခႏၶာကိုယ္ထဲေရာက္တဲ့အခါမွာ ကင္ဆာေရာဂါကိုျဖစ္ေစေသာ ႏိုက္ထ႐ိုစမင္း nitrosamine အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္

အဆိပ္ေျဖေဆးက Kiwi ကီဝီသီးျဖစ္ပါတယ္မ်ားျပားေသာဗီတာမင္မ်ား ပါဝင္ေသာသစ္သီးမ်ားကိုစားျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါကိုျဖစ္ေစေသာႏိုက္ထ႐ိုစမင္းျဒပ္ကို ပ်က္ျပားေစပါတယ္ ။

အစာအိမ္ကင္ဆာႏွင့္ အစာအိမ္ႁပြန္လမ္းေၾကာင္းကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကိုေလွ်ာ့နည္းေစပါတယ္ ။ ကီဝီသီးတြင္

ဗီတာမင္စီအမ်ားဆုံးပါဝင္တာမို႔ ကီဝီသီး တစ္လုံးကလူတစ္ေယာက္စာ တစ္ေန႔လိုအပ္တဲ့ဗီတာမင္စီ နဲ႔ညီမွ်ပါတယ္ ။

Hot pot ေပာာ့ေပါ့ ရဲ႕အဆိပ္ေျဖေဆး က ကြၽဲေကာသီးျဖစ္ပါတယ္

အလြယ္တကူ အပူႀကီးသူမ်ားအတြက္ (သို႔) ခံတြင္း၌ အပူဖုေပါက္ သူမ်ားအတြက္ အေျဖအေနပိုဆိုး သြားတတ္ပါတယ္ ။ မၾကခဏ ေကာင္းသြားလိုက္ျပန္ျဖစ္လိုက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္ ။

အစာအိမ္ႁပြန္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ခံတြင္းကင္ဆာကို တိုက္တြန္းနိင္ပါတယ္ ။ ေပာ့ေပါ့က အပုႀကီးတတ္တဲ့အျပင္ ေဂါက္နာေရာဂါ ကိုပါ ျဖစ္ေစနိင္ပါတယ္ ။

ဆားဓာတ္အမ်ားဆုံးပါတာမို႔ ေပာာ့ေပါ့ စားၿပီးလွ်င္ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ ။ ေက်ာက္ကပ္အတြက္ တာဝန္ပိုသြားတတ္ပါတယ္ ။

အဆိပ္ေျဖေဆး က(ေရွာက္ခါးသီး)ကြၽဲေကာသီးျဖစ္ပါတယ္ ။

အဆီအစိမ့္ အစပ္ (မာလာပာင္း) ေပာ့ေပါ့သုံးေဆာင္ၿပီးေနာက္

ကြၽဲေကာသီးကိုစားျခင္းျဖင့္ အပုက် ၊ အဆီအစိမ့္အစပ္ေတြကို ျပယ္ပ်က္ေစၿပီး သရက္႐ႊက္ အတြက္အေထာက္အကူျပဳပါတယ္ ။

အသားကင္မ်ားရဲ႕အဆိပ္ေျဖေဆးက ကဇြန္းဥဖုတ္ (စိမ္းစားဥ) ျဖစ္ပါတယ္ ။ တုတ္ထိုးအသားကင္အစရွိေသာ ကင္စားေသာအစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳး ကို

မီးေသြး (မီးကင္ )လိုက္တဲ့အခါပါဝင္တဲ့ Benzopyrene က ခႏၶာကိုယ္ေရာက္တဲ့အခါ အစာအိမ္ကင္ဆာကိုျဖစ္ေစနိင္ပါတယ္ ။

အဆိပ္ေျဖေဆးက ကဇြန္းဥဖုတ္ (စိမ္းစားဥ) ျဖစ္ပါတယ္ ။

အသားကင္မ်ားကိုသုံးေဆာင္ၿပီးေနာက္ကဇြန္းဥဖုတ္(သို႔)စိမ္းစားဥ

ထဲတြင္ သစ္ေစးဓာတ္ cellulose အမ်ားဆုံးပါဝင္တာမို႔အသားကင္ထဲတြင္ပါဝင္ေသာေဘးအႏၲရာယ္ကိုျဖစ္ေစတဲ့ အဆိပ္မ်ားကို

ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပသို႔ဖယ္ထုတ္နိင္စြမ္းရွိပါတယ္အသားကင္ထဲမွ မ်ားျပားေသာအဆီဓာတ္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္က မစုပ္ယုနိင္ေအာင္ ပာန႔္တားနိင္စြမ္းရွိပါတယ္ ။

ေဆးဘဲဥရဲ႕ အဆိပ္ေျဖေဆးက ပဲျပား (တို႔ဟူး) ျဖစ္ပါတယ္

ေဆးဘဲဥကို လုတိုင္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္မွာပါ ။ တ႐ုတ္ ၊ ထိုင္း .ယုနန္လုမ်ိဳး မ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်က္စားၾကပါတယ္ ။(ေဆးဘဲဥေၾကာ္ ၊ေဆးဘဲဥသုပ္) ေဆးဘဲဥလုပ္ရာတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား

ခဲဓာတ္ lead ပါပါတယ္ ။ ခဲဓာတ္မ်ားမ်ားစားမိလွ်င္ အသိဉာဏ္ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ အာ႐ုံေၾကာ ကိုထိခိုက္နိင္ျခင္း ၊ နားမၾကားျခင္း ၊ သင္ယုနိင္စြမ္း (အသိဉာဏ္) ေလွ်ာ့နည္းလာ နိင္ပါတယ္ ။

အဆိပ္ေျဖေဆးက ပဲျပား (တို႔ဟူး) ျဖစ္ပါတယ္

ေဆးဘဲဥ နဲ႔ပဲျပားက လိုက္ဖက္ညီတဲ့ အစားအစာျဖစ္ပါတယ္

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ပါဝင္ေသာသစ္ေစးက အစားအစားထဲတြင္ပါဝင္ေသာခဲဓာတ္ က အစာအိမ္ကစုပ္ မယူသြားႏိုင္ေအာင္ပာန႔္တားနိင္ပါတယ္ ။ ကယ္လဆီယမ္ဓာတ္ပါဝင္တာမို႔လည္း ခဲဓာတ္ကိုတားဆီးနိင္ပါတယ္

တို႔ဟူးက လုခႏၶာကိုယ္ထဲမွာေရာက္သြားတဲ့ခဲဓာတ္ကိုပ်က္ျပားေစၿပီးခႏၶာကိုယ္ေသြးေၾကာထဲမွ သတၱဴ ဓာတ္စုစည္းျခင္းကိုေလွ်ာ့နည္းနိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ခရက္ဒစ္

Unicode

ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သော အစားအစာများကို စားပြီးပါက ပြန်လည်ဖြေပေးနိုင်သော အိမ်တွင်းနည်းများ

ဝက်ဆားနယ်ခြောက် ၊ ဝက်အူချောင်း ၊ ငါးခြောက် ၏အဆိပ်ဖြေဆေးက လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။

ဝက်ဆားနယ်ခြောက် ၊ ဝက်အူချောင်း ၊bacon ၊ အစားအစာများက စားကောင်းတဲ့အပြင် အချိန်ကြာရှည်စွာ အထားခံနိင်တာမို့လုတိုင်းနှစ်သက်ကြပါတယ် ။

ဒါပေမယ့် လွန်ကဲသောဆားဒြပ်ပါဝင်ပြီး အသားကို ကြာရှည် ဆားနယ်သိပ်ရတာကြောင့် နိုက်ထရိုစမင်း Nitrosamine ကိုဖြစ်စေပြီး

လုခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါ မှာ ကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့Dimethylnitrosamine ဒြပ် အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ် ။

အဆိပ်ဖြေဆေးက လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းက ဘေးအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေသောဒြပ်တွေကို ပျက်ပြားစေပါတယ် ။

နေ့တိုင်းလက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ခြင်းက ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကုပြုနိင်ပါတယ် ။ ငါးခြောက် ၊ဝက်ဆားနယ်ခြောက်ဝက်ပေါင်ခြောက်

ပေါင်း (သို့) ချက်စားတဲ့အခါ ရှာလကာရည် (သို့) သံပရာရည် အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ကျက်အောင်ချက်ခြင်းဖြင့်နိုက်ထရိုစမင်း Nitrosamine ကို ပျက်ပြားစေပါတယ် ။

အီကြာကွေး၏ အဆိပ်ဖြေဆေးကပဲနို့ရည်ဖြစ်ပါတယ်

အီကြာကွေးထဲမှာ များသောအားဖြင့် ကျောက်ချဉ်ထည့်ထားပါတယ် ။

အလှုမီနီယမ်ဒြပ် aluminum ပါတာမို့လုခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယုပြီးနောက်ဦးနှောက်ဆဲလ်များထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတယ် ။

အလှုမီနီယမ်ဒြပ်ကခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပသို့ထုတ်ပစ်ဖို့မလွယ်ကူတာမို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာစုစည်းကျန်ရစ်နေတတ်ပါတယ် ။

ကြာလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်နိင်ပါတယ် ။ မှတ်ဉာဏ်မကောင်းတော့ခြင်း ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်တို စိတ်ဒေါသထွက်ခြင်း ၊ပိုဆိုးပါက အကြိုဇရာအိုရောဂါကိုဖြစ်စေတယ် ။

အဆိပ်ဖြေဆေးက ပဲနို့ရည်ဖြစ်ပါတယ် ။ ပဲနို့ရည်တွင် များပြားသော Lecithin ဒြပ်ပါတာမို့မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေပါတယ် ။

ကယ်လဆီယမ်ဒြပ်Calcium လည်းပါဝင်တာမို့ အရိုးအတွက်အထောက်အကုပြုနိင်ပါတယ် ။

ချဉ်ဖတ် ၏ Sauerkraut အဆိပ်ဖြေဆေးက

Kiwi ကီဝီသီးဖြစ်ပါတယ် ။ ချဉ်ဖတ်ကို လုတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ် ။ ဆားစိမ်ထားတာမို့ဗီတာမင်စီ မရှိတော့ပါ ။

ချဉ်ဖတ်ထဲတွင် အောက်စီလစ်အက်စစ် oxalic acid နှင့်ကယ်လဆီယမ်ဒြပ် ပါတာမို့အု ကအလွယ်တကူစုပ်ယူပြီး

ကျောက်ကပ်က ပြင်ပသို့ထုတ်တဲ့အခါ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ကျောက်တည်တတ်ပါတယ် ။ အချဉ်သိပ်ထားသော

အစားအစာများတွင်နိုက်ထရိတ် Nitriteများပါဝင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာ ကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေသော နိုက်ထရိုစမင်း nitrosamine အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်

အဆိပ်ဖြေဆေးက Kiwi ကီဝီသီးဖြစ်ပါတယ်များပြားသောဗီတာမင်များ ပါဝင်သောသစ်သီးများကိုစားခြင်းဖြင့် ကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေသောနိုက်ထရိုစမင်းဒြပ်ကို ပျက်ပြားစေပါတယ် ။

အစာအိမ်ကင်ဆာနှင့် အစာအိမ်ပြွန်လမ်းကြောင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့နည်းစေပါတယ် ။ ကီဝီသီးတွင်

ဗီတာမင်စီအများဆုံးပါဝင်တာမို့ ကီဝီသီး တစ်လုံးကလူတစ်ယောက်စာ တစ်နေ့လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်စီ နဲ့ညီမျှပါတယ် ။

Hot pot ပောာ့ပေါ့ ရဲ့အဆိပ်ဖြေဆေး က ကျွဲကောသီးဖြစ်ပါတယ်

အလွယ်တကူ အပူကြီးသူများအတွက် (သို့) ခံတွင်း၌ အပူဖုပေါက် သူများအတွက် အဖြေအနေပိုဆိုး သွားတတ်ပါတယ် ။ မကြခဏ ကောင်းသွားလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။

အစာအိမ်ပြွန်လမ်းကြောင်းနှင့် ခံတွင်းကင်ဆာကို တိုက်တွန်းနိင်ပါတယ် ။ ပော့ပေါ့က အပုကြီးတတ်တဲ့အပြင် ဂေါက်နာရောဂါ ကိုပါ ဖြစ်စေနိင်ပါတယ် ။

ဆားဓာတ်အများဆုံးပါတာမို့ ပောာ့ပေါ့ စားပြီးလျှင်ရေများများသောက်ပါ ။ ကျောက်ကပ်အတွက် တာဝန်ပိုသွားတတ်ပါတယ် ။

အဆိပ်ဖြေဆေး က(ရှောက်ခါးသီး)ကျွဲကောသီးဖြစ်ပါတယ် ။

အဆီအစိမ့် အစပ် (မာလာပာင်း) ပော့ပေါ့သုံးဆောင်ပြီးနောက်

ကျွဲကောသီးကိုစားခြင်းဖြင့် အပုကျ ၊ အဆီအစိမ့်အစပ်တွေကို ပြယ်ပျက်စေပြီး သရက်ရွှက် အတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ် ။

အသားကင်များရဲ့အဆိပ်ဖြေဆေးက ကဇွန်းဥဖုတ် (စိမ်းစားဥ) ဖြစ်ပါတယ် ။ တုတ်ထိုးအသားကင်အစရှိသော ကင်စားသောအစားအစာအမျိုးမျိုး ကို

မီးသွေး (မီးကင် )လိုက်တဲ့အခါပါဝင်တဲ့ Benzopyrene က ခန္ဓာကိုယ်ရောက်တဲ့အခါ အစာအိမ်ကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိင်ပါတယ် ။

အဆိပ်ဖြေဆေးက ကဇွန်းဥဖုတ် (စိမ်းစားဥ) ဖြစ်ပါတယ် ။

အသားကင်များကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်ကဇွန်းဥဖုတ်(သို့)စိမ်းစားဥ

ထဲတွင် သစ်စေးဓာတ် cellulose အများဆုံးပါဝင်တာမို့အသားကင်ထဲတွင်ပါဝင်သောဘေးအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်များကို

ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပသို့ဖယ်ထုတ်နိင်စွမ်းရှိပါတယ်အသားကင်ထဲမှ များပြားသောအဆီဓာတ်များကို ခန္ဓာကိုယ်က မစုပ်ယုနိင်အောင် ပာန့်တားနိင်စွမ်းရှိပါတယ် ။

ဆေးဘဲဥရဲ့ အဆိပ်ဖြေဆေးက ပဲပြား (တို့ဟူး) ဖြစ်ပါတယ်

ဆေးဘဲဥကို လုတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်မှာပါ ။ တရုတ် ၊ ထိုင်း .ယုနန်လုမျိုး များက အမျိုးမျိုး ချက်စားကြပါတယ် ။(ဆေးဘဲဥကြော် ၊ဆေးဘဲဥသုပ်) ဆေးဘဲဥလုပ်ရာတွင် အနည်းနှင့်အများ

ခဲဓာတ် lead ပါပါတယ် ။ ခဲဓာတ်များများစားမိလျှင် အသိဉာဏ်လျှော့နည်းလာခြင်း၊ အာရုံကြော ကိုထိခိုက်နိင်ခြင်း ၊ နားမကြားခြင်း ၊ သင်ယုနိင်စွမ်း (အသိဉာဏ်) လျှော့နည်းလာ နိင်ပါတယ် ။

အဆိပ်ဖြေဆေးက ပဲပြား (တို့ဟူး) ဖြစ်ပါတယ်

ဆေးဘဲဥ နဲ့ပဲပြားက လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါတယ်

ပဲအမျိုးမျိုးတွင်ပါဝင်သောသစ်စေးက အစားအစားထဲတွင်ပါဝင်သောခဲဓာတ် က အစာအိမ်ကစုပ် မယူသွားနိုင်အောင်ပာန့်တားနိင်ပါတယ် ။ ကယ်လဆီယမ်ဓာတ်ပါဝင်တာမို့လည်း ခဲဓာတ်ကိုတားဆီးနိင်ပါတယ်

တို့ဟူးက လုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့ခဲဓာတ်ကိုပျက်ပြားစေပြီးခန္ဓာကိုယ်သွေးကြောထဲမှ သတ္တူ ဓာတ်စုစည်းခြင်းကိုလျှော့နည်းနိင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ခရက်ဒစ်