ဒညင္းသီး

အာေပါအာ ဗႏၶရ ေစးထန္းပ်စ္ခြၽဲေသာ အစာျဖစ္သျဖင့္ အာကာသဓာတ္ကို ပ်က္ေစသည္။ ေက်ာက္ကပ္ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။၎အစာကိုစားလွ်င္ အာကာသဓာတ္ရေစေသာ ပြင့္ေစတတ္ေသာ အစာႏွင့္ တြဲဖက္စားသင့္သည္။

နာနတ္သီး

အမွ်င္ဓာတ္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္မ်ား ပါဝင္သျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကို သန႔္စင္ေပးျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ အစာေျခစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္သည္။

ဒညင္းသီးျပဳတ္ စားလိုလွ်င္

(၁) နာနတ္သီး

(၂)ေရွာက္႐ြက္

(၃)ထန္းလ်က္

(၄)မာလကာ႐ြက္

(၅)ဆား

အထက္ပါစာရင္းမွ တစ္ခုခုႏွင့္တြဲဖက္၍ ျပဳတ္ၿပီးမွစားသုံးသင့္ေၾကာင္း။ ႐ိုးရာဓေလ့အရ ဒညင္းသီးမီးဖုတ္စားေလ့ရွိသူမ်ား အထူးသတိျပဳပါရန္အႀကံျပဳပါသည္။ ဆားရည္စိမ္ျခင္းသည္ အျခားနည္းထက္ အဆိပ္အေတာက္(ဂ်န္ေကာလစ္)ကို ပိုမိုေလ်ာ့ေစသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာမ်ားမွ သတိျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္လြတ္ကင္းႏိုင္ၾကပါေစ။

သိုက္ထြန္း