ေလမဟုတ္ အလုပ္နဲ႔ သက္ေသ ျပတဲ့ မုံ႐ြာဟ သာဝရ

မုံ႐ြာက ညီတယ္

မုံ႐ြာသား ေတြက ေသြး ရဲတယ္

ကရိန္းကားနဲ႔ ေဘာက္ေတြ ခ်ိတ္ ယာယီစင္ျမင့္ ေဆာက္

လူအင္းအား သိန္းခ်ီ ေတာ့ LED ဘုတ္ နဲ႔ ထိုးျပ

လူထုညီလာခံ သိပ္သပ္ ရပ္တယ္…

ကားေတြရင္းတယ္၊ အသံခ်ဲ႕စက္ေတြ ရင္းတယ္၊ LED Board ေတြ ရင္းတယ္ ၊ ကင္မရာေတြ switcher ေတြရင္တယ္…

ဒီပစၥည္းေတြက လမ္းေဘး အ႐ုပ္ဝယ္သလို ၅၀၊ ၁၀၀ နဲ႔ဝယ္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး…

အရင္းအႏွီး သိပ္ႀကီးတယ္…

ဒါေပမယ့္ မုံ႐ြာသားေတြ ခ်ရဲတယ္၊ ရင္းရဲတယ္…

သူတို႔ေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈ၊ မုံ႐ြာနယ္ တစ္ေၾကာက လူထုရဲ႕ ညီၫြတ္မႈ… သိပ္မိုက္သဗ်ိဳ႕ …

အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္…

စစ္အာဏာရွင္ က်ဆုံးရမည္…