ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာၫႊန႔္ေဖ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာၫႊန႔္ေဖသည္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ဝင္း၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ပညာေရးမႉးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ သူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္

ဉတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၂) အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၃) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေရျပာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သို႔ သြားေရာက္၍ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈသည္။ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာၫႊန႔္ေဖ က

သက္ဆိုင္ရာပညာေရးမႉးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ မိမိတို႔က်န္းမာေရးအတြက္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ တားဆီးကာကြယ္ ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး

အတြက္ ေက်ာင္းဥပဓိ႐ုပ္ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ သန႔္ရွင္းသာယာေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ယူလိုစိတ္ကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းပရဝဏ္သာယာလွပေရး၊ စာသင္ေဆာင္၊ စာသင္ခန္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာက်က္မ်ား၊ စာသင္ခုံမ်ား ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရး၊ ဆရာေက်ာင္းသားအခ်ိဳးအရ

လိုအပ္ေသာသန႔္စင္ခန္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေရး၊ ဆရာ ဆရာမဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ မွာၾကားကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဆရာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းကာ ပညာေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားေရးအရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္း မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးေရးကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ ၿပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း မွာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းအတြင္း ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

စိုးေအာင္ ပညာေရး