လူမႈကြန္ယက္ေပၚတင္ထားၾကတဲ့ အလွဓာတ္ပုံမ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကျဖစ္ရပ္မ်ား – ပုံ(၂၀)

အင္တာနက္အသုံးျပဳသူအမ်ားစုဟာ သူတို႔႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဓာတ္ပုံမ်ားကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚတင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မိမိရဲ႕ဓာတ္ပုံမ်ားကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာ Like မ်ားမ်ားလိုခ်င္ၾကတာဟာ အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဓာတ္ပုံမ်ားကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အလွအပအတြက္ ႐ိုက္ကူးတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာတင္ထားတဲ့ဓာတ္ပုံမ်ားနဲ႔ အျပင္က လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနတဲ့အရာေတြဟာ ကြားျခားမႈေတြရွိေနတတ္ပါတယ္။ ယခုတစ္ေခါက္မွာေတာ့ လူမႈကြန္ယက္ေပၚတင္ထားတဲ့ဓာတ္ပုံေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ရပ္မ်ားရဲ႕ဓာတ္ပုံမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။

Image Credit : Internet

၂။

Image Credit : Internet

၃။

Image Credit : Internet

၄။

Image Credit : Internet

၅။

Image Credit : Internet

၆။

Image Credit : Internet

၇။

Image Credit : Internet

၈။

Image Credit : Internet

၉။

Image Credit : Internet

၁၀။

Image Credit : Internet

၁၁။

Image Credit : Internet

၁၂။

Image Credit : Internet

၁၃။

Image Credit : Internet

၁၄။

Image Credit : Internet

၁၅။

Image Credit : Internet

၁၆။

Image Credit : Internet

၁၇။

Image Credit : Internet

၁၈။

Image Credit : Internet

၁၉။

Image Credit : Internet

၂၀။

Image Credit : Internet