ျပည္ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားမြန္ေက်ာက္စာ-၁

ျပည္ၿမိဳ႕ဆိုတာ သေရေခတၱရာပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီးနားမွာရွိပါတယ္။ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ဟာ ေအဒီ ၉ ရာစုမွာ နန္ေခ်ာင္ကဝင္တိုက္လို႔ ဒါမွမဟုတ္ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ဒါမွမဟုတ္ကုန္းတြင္းက်ေနလို႔ ဒါမွမဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္

ပ်က္စီးတာ ဒါမွမဟုတ္ ၿမိဳ႕သားေတြစြန႔္ခြါၾကၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕ကို အသစ္ျပန္တည္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေ သေရခတၱရာၿမိဳ႕ဟာ ေအနာ္ရထာမင္း၊ က္ႏၥစ္သားမင္းတို႔လကၳကၼြာေကာင္းေကာင္းသိေနဆဲ်ဖစၸါတယ္။ ေ႐ြးေဟာင္းဘုရားေၾတကို

ၾသားဖူးတာ၊်ပု်ပငၱာေၾတလုပၡဲ့ၾကပါလိမ့ၼယ္။ ေသေရခတၱရာေဘာေဘာႀကီးဘုရားထာပနာတိုကၳဲမြာ ေအနာ္ရထာမင္းကို ယၱိဳငႅကၷဲ့်ပုလုပ္သည္ ဆိုတဲ့စာတမ္းပါတဲ့အုၾတၡကၻဳရားေၾတကိုေၾတ့ရတဲ့အၾတက္ ပုဂံေအနာ္ရထာမင္းဟာ ေသေရခတၱရာေက

႐ြးေဟာင္းဘုရား်ဖစၱဲ့ ေဘာေဘာႀကီးဘုရားကို်ပု်ပငၡဲ့တယၦိဳတာသိရပါတယ္။ က္ႏၥစ္သားေက္ာကၥာေၾတအရ သူဟာ ဟိုးအရငၱဘဝက ေသေရခတၱရာကိုတည္ေထာငၡဲ့သူ်ဖစၱယႅိဳ့ေရးထိုးေလ့႐ြိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသေရခတၱရာဟာ ေ႐ြးအခါကထင္႐ြာ

းေက္ာ္ၾကားတဲ့ပ္ူ‌ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး်ဖစၡဲ့တာသိရပါတယ္။ ပုဂံမွာ‌ ေတြ႕ရတဲ့ပ်ဴအုတ္ခြက္ေတြ၊ ရာဇကုမာ ေက်ာက္စာလို‌ပ်ဴ ေက်ာက္စာေတြအရပုဂံမွာပ်ဴေတြရွိေနတာကြၽန္ေတာ္တို႔သိပါတယ္။ က်န္စစ္သားနန္းတည္ေက်ာက္စာအရ နန္းတည္အခမ္းအနားမွာ ျမန္မာသီခ်င္း၊

မြန္သီခ်င္း၊ ပ်ဴသီခ်င္းေတြပါဝင္‌တင္ဆက္တယ္လို႔ပါတဲ့အတြက္ ပုဂံမွာက်န္စစ္သားေခတ္အခါက ပ်ဴလူမ်ိဳးေတြအုံ နဲ႔က်င္းနဲ႔ရွိေနတာသိႏိုင္ပါတယ္။ ပုဂံမွာေတာင္ပ်ဴေတြအမ်ားႀကီးရွိေနရင္ သေရ‌ေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းပ်က္လို႔အသစ္ျပန္တည္တဲ့ျပည္ၿမိဳ႕မွာဆိုရင္

အားလုံးေလာက္ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားစုဟာပ်ဴလူမ်ိဳးေတြျဖစ္မွာေသခ်ာပါတယ္။ ပုဂံမွာက်န္စစ္သားမင္းမြန္လိုခ်ည္းေက်ာက္စာေရးရတာက သူ႔လက္ထက္မွာ ျမန္မာစာဆိုတာစမ္းသပ္ ေနဆဲအေျခအေနေလာက္သာရွိေသးၿပီး စာတေစာင္ေပတဖြဲ႕ေရးဖို႔အဆင္မေျ

ပေသးတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ‌ေပမဲ့ျပည္ၿမိဳ႕ကပ်ဴလူမ်ိဳးေတြကေတာ့ ျမန္မာေတြလိုမဟုတ္ပဲ စာေပအေရးအသားအခိုင္အမာရွိ‌ၿပီးသားျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါဆို က်န္စစ္သားက ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားေက်ာက္စာေတြကို ဘာေၾကာင့္ ပ်ဴလိုမေရးပဲ မြန္လိုေရးရတာလဲ။

ဒီေက်ာက္စာေတြဟာဘယ္သူေတြဖတ္ဖို႔ပါလဲ။ ဂ်ီအိတ္ခ္်လုစ္က ျမန္မာဘုရင္ဟာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မြန္စာနဲ႔ေၾကျငာခ်က္ထုတ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ပါလဲ။ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္ရတာပါလဲ။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အယူ

အဆကိုေနာက္ထပ္တခါထပ္ရွင္းျပရရင္ ေအဒီ ၉ ရာစု ပ်ဴႏိုင္ငံ ဖ်က္စီးခံရၿပီး ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ မြန္စာေပယဥ္ေက်းမႈဟာ အထက္ျမန္မာတခုလုံးကိုလႊမ္းမိုးသြားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ေရွးတ႐ုတ္ မန္ရႈက်မ္းကိုအခ်ဳပ္သေဘာ ေလာက္ေကာက္ႏုတ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ေအဒီ ၈၃၂ မွာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေတာ္ကိုတိုက္ခိုက္ဖ်က္စီးၿပီး သုံ႔ပန္း ၃၀၀၀ ေလာက္ကိုဖမ္းသြားတယ္။ ေအဒီ ၈၃၅ မွာ ပင္လယ္ကမ္းနားက မီခ်မ္းၿမိဳ႕ေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္စီးၿပီး သုံ႔ပန္း ၂၀၀၀-၃၀၀၀ ေလာက္ဖမ္းသြားတယ္။

ခြန္လြန္ႏိုင္ငံကိုတိုက္ရာမွာ ခြန္လြန္က ေရတံခါးေတြေဖာက္ခ်လို နန္ေခ်ာင္တပ္ေတြ ေရနစ္ၾကရတယ္။ အမ်ားအျပားကိုခြန္လြန္ကဖမ္းစီးၿပီး လက္ျဖတ္အျပစ္ေပးၿပီး ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္။

ပ်ဴၿမိဳ႕ေတာ္- သေရေခတၱရာ/ဟလင္း

မီခ်မ္းၿမိဳ႕ေတာ္- ပဲခူးတဝိုက္

ခြန္လြန္ၿမိဳ႕ေတာ္- သထုံတဝိုက္

ဒီလိုယူဆပါတယ္။ သထုံဟာ နန္ေခ်ာင္ကိုအႏိုင္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ မီခ်မ္းႏိုင္ငံေခၚ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသနဲ႔ ပ်ဴႏိုင္ငံေခၚ အထက္ျမန္မာေဒသေတြကို ဩဇာခ်ဲ႕ထြင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအဒီ ၁၀ ရာစုေလာက္မွာ

မြန္ဩဇာဟာတႏိုင္ငံလုံးျပန႔္ႏွံ႔ေနေလာက္ပါၿပီ။ ေအဒီ ၁၁ ရာစု ပုဂံဘုရင္အေနာ္ရထာမင္းဟာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမိုးမိတ္နဲ႔ ခ်င္းေတာင္နားကကေလးၿမိဳ႕ေတြမွာေတာင္ မြန္ဘာသာနဲ႔ ‌အုတ္ခြက္စာေတြေရးထိုးေနၿပီဆိုတာေထ

ာက္ခ်င့္ၾကည့္ရင္ ဒါဟာျဖစ္တန္စြမ္းမ်ားတယ္ဆိုတာေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒီေခတ္အခါက တႏိုင္ငံလုံးပညာတတ္၊လူကုံတန္အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ပ်ဴေရာ ျမန္မာေရာ မြန္စာတတ္ေနၾကလိမ့္မယ္လို႔ယူဆရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ က်န္စစ္သားမင္းဟာ ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားေက်ာက္စာကို မြန္ဘာသာနဲ႔ေရးထိုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အလႉေက်ာက္စာမဟုတ္ပါဘူး ႏိုင္ငံသားအားလုံးသိေအာင္ေရးထိုးတဲ့ အမိန႔္ျပန္တမ္းေက်ာက္စာျဖစ္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာလဲမဟုတ္ပါဘူ

း ေနျပည္ေတာ္ပုဂံမွာဆိုရင္ ဘုရင္က ပစားေပးတာေၾကာင့္ မြန္စာနဲ႔ေရးတယ္လို႔ေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာမြန္ေတြႀကီးစိုးတဲ့ေဒသလဲမဟုတ္ပါဘူး စာေပအေရးအသားအခိုင္အမာရွိၿပီးသား ပ်ဴလူမ်ိဳးေတြႀကီးစိုးတဲ့ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍

တႏိုင္ငံလုံးမြန္လိုမတတ္ၾကဘူးဆိုရင္ ပ်ဴေဒသမွာ မြန္- ပ်ဴ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ေရးထိုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲ အဲဒီေခတ္က ပညာတတ္တိုင္းနားလည္တဲ့ ပါဠိဘာသာနဲ႔ေရးထိုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ပုဂံဘုရင္ျပန္တမ္းေက်ာက္စာကို ပ်ဴေဒသမွာေတာင္

မြန္ဘာသာနဲ႔ေရးထိုးရတယ္ဆိုတာ အဲဒီမတိုင္မီ ကာလအေတာ္ၾကာကတည္းက မြန္ဘာသာစကားဟာ ေဒသတိုင္းကိုေရာက္ေနႏွင့္ၿပီး အဲဒီေခတ္အခါက မူးႀကီးမတ္ရာ၊နယ္စား၊ ၿမိဳ႕စားတိုင္း တတ္ကြၽမ္းေနတဲ့ဘာသာစကားျဖစ္ေနလို႔သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အျခားအေၾကာင္း ဘယ္လိုမွႀကံဆလို႔မရပါ။

#winBo