Wed. Jan 19th, 2022

(တန္ဖိုးရွိ လြန္းလို႔သိမ္း ထားခဲ့တာပါ။ အခုေခတ္မွာ လုပ္ဖို႔မေျပာနဲ႔သိသူေတာင္နည္းသြားၿပီ။) ဆရာႀကီးဒဂုန္ ရဲ႕စာေတြဖတ္ရင္း ေတြ႕မိလို႔သိမ္းထား ခဲ့တဲ့ထဲက အိမ္ေဆာက္ရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သိႏိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ျမင္လဲျမင္ဆရာ ပါ။ သူေရးခဲ့တဲ့ စာစုကို ျပန္ေဖာ္ျပလိုက္ပါ တယ္။ ေနစရာအိမ္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ေဝဒဂၤတို႔ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ့

အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ စား-ဝတ္-ေန-ေ ရး ေၾကာင့္ပဲ မဟုတ္လား။ အဲဒီ စား-ဝတ္-ေန-ေရး ဆိုတဲ့ စကားေလး သုံးခြန္းဟာ ႏႈတ္ကေျပာရာမွာ ဘာမွမဟုတ္ေပမယ့္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေတြ းၾကည့္ေလ ေလးနက္ က်ယ္ျပန႔္ေလပါပဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ေလ၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်မစားလို႔ မဝတ္လို႔၊ မေနလို႔ ရလို႔လား၊ မစား ဘဲ ၊ မဝတ္ ဘဲ၊ မေနဘဲ ရႏိုင္႐ိုးလား။ ရွာရ၊ ေဖြ ရ၊ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတာ၊

မေျပာခ်င္၊ မဆိုခ်င္ မဆက္ဆံခ်င္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံရတာ ေတြဟာ အဲဒီစားဝတ္ေန ဆိုတဲ့ ဟာ ႀကီးေၾကာင့္ပါ။ ဗုဒၶဝါဒီပီပီေျပာရရင္ ခႏၶာအိမ္ ရွိသေ႐ြ႕ စားေနရ၊ ဝတ္ေနရ၊ေနေနရဦးမွာပါ။ စားစရာရွိေပမယ့္၊ ဝတ္စရာရွိေပမယ့္။ ေန စရာမရွိရင္ သိပ္ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ ေဝဒဂၤတို႔အတြက္ နားခိုစ ရာ အမိုး၊ အကာ၊ အခင္းဟာလဲ စားစရာ၊ ဝတ္စရာ ေတြလို အေရးပါ သမွ သိပ္ကိုအေရးပါလွပါတယ္။

ဒီေနစရာ အေရးပါလြန္းလို႔လား မသိဘူး၊ ေဝဒဂၤ တို႔ရဲ႕ဘိုးဘြားေတြဟာ အိမ္တစ္လုံးေဆာက္ရင္ ေ႐ြးစ ရာ၊ ေရွာင္စရာ၊ ေဆာင္စရာ၊ ျပဳလုပ္စရာေတြကို လကၤာနဲ႔စာသားနဲ႔ မွတ္သားၿပီး လမ္းၫႊန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလမ္းၫႊန္စရာေတြကို ဗိသုကာ က်မ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီက်မ္းကို ထိန္းသိမ္းရာ လဲ ေရာက္၊ အသုံးခ်ခ်င္ရင္ အသုံးလဲခ်လို႔ရေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္းေလ့လ ာမိသမွ် ျပန္ၿပီးေျပာျပရရင္ …

အသက္တြက္ၿပီးမွအိမ္ေဆာက္ပါအိမ္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အသက္တြက္ၿပီးမွ အိမ္ ေဆာက္သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို လကၤ ာေလးနဲ႔ၫႊန္းထားပုံက……… အိမ္သစ္ေဆာက္လိုမ်ားလူဗိုလ္၊သက္ကိုရွစ္ခုစား။ တစ္ခုႂကြင္းမူသူေဌးယူ၊ ႏွစ္မူသူႂကြယ္သား။ ေလးခုႂကြင္ းျငားေ႐ႊေလွခါး၊ ငါးကားေ႐ႊျပႆဒ္။ သုံး၊ေျခာက္၊ခုႏွစ္၊သုံးဘုံလစ္၊အိမ္သစ္မေဆာက္အပ္တဲ့။ လကၤာရဲ႕သေဘာကဒီလိုပါ။ကိုယ့္ရဲ႕ အသ က္ကို (၈)နဲ႔ စားလိုက္ပါ။

၁=ႂကြင္းရင္ ဒီႏွစ္မွာ အိမ္ေဆာက္တဲ့အတြက္ သူေဌးျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ၂=ႂကြင္းရင္လည္း သူႂကြယ္ျဖစ္တတ္ပါသတဲ့။ ၄-ႂကြင္းရင္ ဘဝရဲ႕ အဆင့္ျမင့္မႈကို ရရွိၿပီး၊ ၅=ႂကြင္းရင္ လည္း တို႔ထက္ေကာင္းပါတယ္။ ၃၊ ၆၊၇နဲ႔ ဝႂကြင္းရင္ေတာ့ ဒီအသက္၊ ဒီႏွစ္ထဲမွ ာ အိမ္သစ္ မေဆာက္သင့္ပါဘူး။ ေဆာက္ရင္ေဆာက္သူအဖို႔ ေဘးရန္မ်ားတာ၊ စီးပြားက်တာ၊ ေရာဂါဘယ ပြားမ်ား တာေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္ နဲ႔တူပါတယ္။

အိမ္သစ္ေဆာက္မယ့္ေျမေ႐ြးရဦးမယ္အိမ္သစ္ေဆာက္သင့္တဲ့ အသက္ေရာက္လိုကအိမ္သစ္ေဆာက္ဖို႔စီစဥ္ၿပီဆိုရင္၊ ေဆ ာက္မယ့္ေျမလည္းေ႐ြးခ်ယ္ရပါဦးမယ္။ စနစ္တက်ေ႐ြးခ်ယ္မွအိမ္ရွင္အတြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးရန္အသြယ္ သြယ္က ကင္းေဝးႏို င္ပါမယ္၊ ေျမေ႐ြးနည္း လကၤာကေတာ့ ဒီလိုပါ။ အဆင္းျဖဴျငားေျမပုဏၰား၊ စီးပြားျဖစ္တတ္စြာ။အဆင္းနီလြင္ေျမဘုရင္၊မင္းလွ်င္ျဖစ္ တတ္ ပါ။

အဆင္းနက္ကေျမဒါ သ၊ဒုကၡေဘးေတြ႕ရာ။ အဆင္းဝါဘိေျမပကတိ၊သုခိအေဝရာ။အဆင္းျပာလွ်ံ၊ေကသပံ၊ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ရာ။ေျမမင္းပုဏၰား ေက်ာင္းအိမ္မ်ား၊ေဆာက္ထားဇရပ္သာ။ေျမဒါသမွာဥယ်ာဥ္သာ၊လယ္မွာလုပ္ေလပါ၊ ေျမပကတိကိုရဟန္းဆို၊ေနလို႔ေကာင္းေလစြ။ လကၤာရဲ႕ သေဘာကေျမရဲ႕အဆင္းအေရာင္ကိုၾကည့္ၿပီး အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ ဥယ်ာဥ္တို႔တည္ထား သင့္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါ။

ေသေသခ်ာ ခ်ာေျပာရရင္ အဆင္းျဖဴတဲ့ ေျမကို ေျမပုဏၰားလို႔ ေခၚတယ္။ ဒီေျမမွာအိမ္ေဆာက္ရင္ အိမ္ရွင္ ဟာစီးပြားတက္မယ္။ ခ်မ္းသာမယ္။ေျမ အဆင္းနီရင္ ဒီေျမကိုေျမဘုရင္လို႔ သတ္မွတ္ တယ္။ ဒီေျမမွာ အိမ္ေဆာက္ရင္ အိမ္ရွင္ဟာအႀကီး အကဲျဖစ္မယ္။ အမ်ားရဲ႕ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ ကို ခံရမယ္။ အဆင္းနက္တဲ့ (ေျမၾသဇာ၊ ေျမဆီေျမႏွစ္မ်ားတဲ့) ေျမကို ေျမဒါသလို႔ ေခၚတယ္။

ဒီေျမမွာ အိမ္မေဆာက္သင့္ဘူး။ ေဘးရန္ မ်ားတတ္တယ္။ ဒီေျမဟာ (ေျမဆီ ေျမႏွစ္ မ်ားတဲ့အတြက္ ) ဥယ်ာဥ္ စိုက္ပ်ိဳးတာ၊ လယ္လုပ္ကိုင္တာသာ လုပ္သင့္ပါ သတဲ့။အဆင္းအ ေရာင္ ခပ္ျပာျပာရွိတဲ့ေျမကိုေတာ့ ေကသပ လို႔ေခၚၿပီး ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေတြရဲ႕အေရးပါတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြ ေဆာက္သင့္တယ္လို႔ ယူဆရပါ တယ္။ ေျမအဆင္းဟာ ဝါရင္ပကတိ ေျမသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒီေျမဟာ

အိမ္တို႔၊ ဇရပ္တို႔ ထက္ရဟန္း သံဃာေတာ္ မ်ား သီတင္းသုံးရာ ေက်ာင္းေဆာက္ သင့္ပါတယ္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ မ်ားၾကည္လင္ ေအးခ်မ္းစြာ သီတင္းသုံးေပ်ာ္ေမြ႕ေစ ႏိုင္တဲ့ေျမ မ်ိဳးပါ။ ဒီလမွာအိမ္သစ္ေဆာက္ပါအိမ္သစ္ေဆာက္ဖို႔ အသက္လဲေရာက္ၿပီ၊ ေဆာက္သင့္တဲ့ ေျမလဲရၿပီ၊ ကဲ အိမ္သစ္ေဆာက္ၾကစို႔။ အဲတ စ္ ခု က်န္ေသးတယ္။ ဘယ္လမွာ ေဆာက္မလဲ။ လကၤာေလးကို ဖက္ၾကည့္ပါဦး။

လတန္ခူးမွာအိမ္ေဆာက္ခါ၊ ခ်မ္းသာျပည့္ႂကြယ္ဝ။ လက ဆုန္ကားဆန္စပါး၊ ေပါမ်ားႂကြယ္တက္လွ။ဝါေခါင္လမွာအိမ္ေဆာက္ခါ၊ ဥစၥာတိုးပြားရ။ နတ္ေတာ္လတြင္အိမ္ေဆာက္လွ်င္၊ ေပၚထင္ေ က်ာ္ ေစာစြ။ျပာသိုလမွာလူတကာ၊မ်ားစြာခ်ီးမြမ္းရ။တေပါင္းလဝယ္၊ခ်မ္းသာႂကြယ္၊ေဆာင္းဖြယ္ ဤေျခာက္လ။ လကၤာက ေျပာထားတာ ကေလးက ရွင္းရွင္းကေလး ပါေနာ္၊ အက်ဥ္း႐ုံးေျပာရရင္ တန္ခူးလ၊ က ဆုန္လ၊

ဝါေခါင္လ၊ နတ္ေတာ္လ၊ ျပာသိုလ၊ တေပါင္းလ စတဲ့ ျမန္မာ လေတြမွာ အိမ္သစ္ေဆာက္သင့္တယ္။ ေဆာက္ရင္ ေကာင္းတယ္။ သူ႔လနဲ႔သူစီးပြားတက္ တာ၊ စပါးထြတ္တာ၊ ခ်မ္းသာတာ၊ ထင္ေပၚေ က်ာ္ ၾကားတာေတြ ျဖစ္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေျခာက္လမွာ အိမ္သစ္ေဆာက္သင့္ၿပီး စပါးစိုက္တဲ့လ၊ အလုပ္မ်ား တဲ့လေတြမွာျဖစ္တဲ့ နယု န္လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါဆိုလ၊ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကြၽတ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း။

တပိုတြဲစတဲ့ လေတြမွာ အိမ္သစ္မေဆာက္သင့္ပါဘူး။ လေ႐ြးၿပီး ရင္၊ေန႔လဲေ႐ြးေပးဦး။ အဲဒီလိုအိမ္သစ္ေဆာက္ဖို႔ လေ႐ြးၿပီးတာနဲ႔ ႀကိဳက္တဲ့ေန႔မွာ စတင္ၿပီးေဆာက္လို႔မျဖစ္ေသးပါဘူး သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ေန႔ ေ႐ြးဖို႔ကိုလဲ လကၤာနဲ႔ပဲ လမ္းၫြန္ထားပါတယ္။ လကၤာကေလးကဒီလိုပါ။ တနဂၤေႏြတြင္အိမ္ေဆာက္လွ်င္၊ မ႐ႊင္စိတ္ေသာက။ ေန႔တနလ ၤာလြန္ခ်မ္းသာ၊ အဂၤါ လာဘ္ႀကီးရ။ ဗုဒၶေဆာက္ခါဆင္းရဲစြာ၊ ရံခါ ခ်မ္းသာရ ။

ၾကာသပေတးမွာအိမ္ေဆာက္ခါ၊ ေရာဂါကင္းစင္ပ။ ေန႔ကားေသာၾကာေအးၾကည္စြာ၊ ရံဖန္ပူပင္ရ။ စေနေန႔မူအိမ္ေဆာက္သူ၊ ဗိုလ္လူညႇင္းပမ္းၾက။ ဒီလကၤာသေဘာအရ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာ ၾကာ၊ စေနတို႔မွာ အိမ္သစ္စမေဆာက္သင့္ဘူး၊ ဗုဒၶဟူးနဲ႔ ေသာၾကာေန႔မွာအသင့္အသင့္ေကာင္းေပမယ့္ စေန၊ တနဂၤေႏြမွာေတာ့ လုံးဝ မေကာင္းႏိုင္ဘူး။စၿပီး ေဆာက္သင့္တဲ့ ရက္ေတြကေတာ့ တနလၤာေန႔၊

အဂၤါေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔ တို႔ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္သင့္သလဲဆိုတာကေတာ့ လကၤာမွာပါၿပီးသားပါ။ ေျမက်စ္အားကေဟာတဲ့ေဗဒင္ကိုယ္အိမ္ေဆာက္ဖို႔ေ႐ြးထားတဲ့ေျမရဲ႕ေျမက်စ္အား(ေျမရဲ႕သိ ပ္သည္းျခင္း) က ကိုယ့္ကိုေဗဒင္ေဟာ တတ္ပါသတဲ့ ။ ေဟာပုံက အိမ္ေက်ာင္းေဆာက္ရာ၊ ေျမကိုသာ၊ ေသခ်ာမွတ္ ၿပီးမွ။ေပါက္ေပါက္ ဆန္ပန္း ဓိဌာန္မွန္း၊ ခ်ိန္ေနာ္ ၾကည့္အပ္လွ။

တစ္က်ပ္ျပည့္လတန္၊ ဆင္းရဲတက္ ႏွစ္က်ပ္ ဒုကၡရ။ သုံးက်ပ္ေလးက် ပ္၊ မေတာင္းတက္၊ ငါးက်ပ္ ေမတၱာမွ်။ ေျခာက္က်ပ္မွာ လာဘ္၊ ခုႏွစ္က်ပ္ အရပ္ေျပာင္းေ႐ြ႕ရ။ ရွစ္က်ပ္ဥစၥာ ၊ ေပါမ်ားပါ၊ ကိုးမွာ သိဒၶိကပ္၊ တစ္ဆယ္ေဘးမွတ္၊ ဆယ့္တစ္က်ပ္၊တိုးတက္သက္ဇီဝ။ ဆယ့္ႏွစ္ဆယ့္သုံး၊ ခ်ိန္က်ပ္ႏႈန္း ႐ႊင္ၿပဳံးခ်မ္းသုခ။ ဆယ့္ေလးခ်စ္ခင္၊ ဆယ့္ငါးကြ င္းလူရွင္မွန္တတ္စြ။ ဆယ့္ေျခာက္ေကာင္းစြန္၊တစ္ဆယ့္ခြန္၊အလြန္မ်က္ထြက္စြ။

ခ်ိန္က်ပ္ေကာင္းစြာ၊ အိမ္ေက်ာင္းရာ၊ ေဆာက္ခါ ေနထိုင္ၾက။ ႀကံတိုင္းလည္းေအာင္၊ သိဒၶိေဆာင္၊လူ႔ေဘာင္ေက်ာ္ ေစာလွ။ တဲ့ဒီလကၤာကို ( Burmese to Burmese )ဘာသာျပန္ ရရင္- အိမ္တို႔၊ ေက်ာင္းတို႔ေဆာက္ဖို႔ေျမေနရာ တိတိ က်က် ရၿပီဆိုရင္ ေျမေပၚမွာ ဆန္၊ ပန္း၊ ေပါက္ေပါက္ နဲ႔ျဖန႔္ႀကဲပူေဇာ္ရမယ္၊ အဓိ႒ာန္ျပဳ သစၥာဆိုၿပီးတိက်မွန္ကန္တဲ့အတိတ္နမိတ္ေပၚေအာင္ဆုေတာင္းရမယ္။

ၿပီးရင္တူ႐ြင္းနဲ႔ေျမကိုတစ္ေကာ္ေကာ္လိုက္ လိုက္ရမယ္။ရတဲ့ ေျမ တ စ္ေကာ္စာကို က်ပ္သားနဲ႔ ခ်ိန္ၾကည့္ရမယ္။ ေျမတစ္ေကာ္စာခ်င္း တူေပမယ့္ အေလးခ်ိန္မတူႏိုင္ဘူး။ ဒါက ေျမက်ပ္အား (ဝါ) ေျမရဲ႕ သိပ္သည္းမႈခ်င္း မတူလို႔ပါ။ ဒီေျမက်စ္အား ဟာ အိမ္ေဆာက္မယ့္သူအတြက္ အတိတ္နိမိတ္ ပါပဲ။ ဘယ္လိုအတိတ္နမိတ္လဲဆိုေတာ့- တူရင္းေျမတစ္ေကာ္စာဟာ- တစ္က်ပ္သားရွိရင္ဆင္းရဲမယ္။

ႏွစ္က်ပ္သားရွိရင္ေဘးဒုကၡေတြ႕မယ္။ သုံးက်ပ္သားရွိရင္ေလးက်ပ္သားရွိရင္သိပ္မေကာင္းဘူး။ ငါးက်ပ္သားရွိရင္လူတကာရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈကိုခံရမယ္။ေျခာက္က်ပ္သားရွိရင္လာဘ္ရမယ္။ခုႏွစ္က်ပ္သားရွိရင္ အရပ္တစ္ပါးကို ေျပာင္းေ႐ြ႕ ရတတ္တယ္။ ရွစ္က်ပ္သားရွိရင္ဥစၥာဓနေပါမ်ားမယ္။ ကိုးက်ပ္သားရွိရင္သိဒၶိအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စုံႏိုင္တယ္။ ဆယ္က်ပ္သားရွိရင္ေတာ့ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္ေတြ႕ ႀကဳံရတက္တယ္။ ဆယ့္တစ္က်ပ္သားရွိရင္အသက္ရွင္မယ္။ဆယ့္ႏွစ္က်ပ္၊

ဆယ့္သုံးက်ပ္သားရွိရင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းသာစြာေနရမယ္။ ဆယ့္ေလးက်ပ္သားရွိရင္ ခ်စ္သူခင္သူေပါမ်ားမယ္။ဆယ့္ငါးက်ပ္သားရွိရင္ေတာ္မွန္တဲ့သူျဖစ္မယ္။ ဆယ့္ေျခာက္က်ပ္သားရွိရင္ေကာင္းတယ္။ဆယ့္ခုႏွစ္က်ပ္သားရွိရင္ေတာ့ေဒါသထြက္စရာ။ အမ်က္ထြက္တာေတြ ျဖစ္မယ္။ ႐ိုးရာဓေလ့ပႏၷက္႐ိုက္ပုံဒီလိုေျမကို စနစ္တက်ေ႐ြး၊ အိမ္ေဆာက္မယ့္၊ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာေ႐ြးၿပီးလို႔ အိမ္ေဆာက္ ၿပီဆိုရင္

စစခ်င္းေဆာင္႐ြက္ရမွာက ပႏၷက္႐ိုက္ျခင္း ပါပဲ။ ပႏၷက္႐ိုက္ရာမွာထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမေစာင့္နတ္ကို ပူေဇာ္ရပါတယ္။ ပူေဇာ္ရာမွာ တင္လႉရတဲ့၊ အရာေတြကေတာ့ အသားသက္လြတ္ ထမင္းႏွင့္ယိုစုံပါ။ ဒါေတြကို ဖက္သန႔္သန႔္နဲ႔ထည့္ ၿပီး ပူေဇာ္ရပါတယ္။ ပူေဇာ္ရာမွာရတဲ့ ဆုေတာင္း ကေတာ့ ဒီလိုပါ။ (႐ိုးရာ အစဥ္အလာ ထိန္းသိမ္း မွတ္တမ္းတင္တဲ့အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါရေစ)။ ဥဳံ …… ဘုမၼိရာဇာ၊ ေျမသ

ခ်ၤာကို၊ အစိုးရသည့္ နဂါး သနင္း၊ေျမနတ္မင္း၊ ေကာင္းျခင္းတိုင္ၿမဲ၊ ပႏၷက္သဲက၊ စသည္႐ုံေပါင္း၊ ျခပုန္းေတာင္ပို႔၊ဤသို႔တစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးသူေဟာင္းတို႔၊ မေကာင္းခြၽတ္လြဲ၊ေျမထဲလားျမဳပ္၊ အ႐ုပ္ဆင္းခ်၊ ဆိုေရးစသား၊ ေဒါသကင္းေရး၊ ေကာင္းရာေဆးေလာ့၊ သူ႔ေသြးသြန္ရာ၊ ဆရာျပဳ ေဟာင္း၊ မေကာင္းတေစၦ၊ ေန႔တြင္သည္ကား၊ ေဝးေဝးရွား၊ ဘုရား႐ုပ္တု၊ ဆင္းတုမလြတ္၊ ဓာတ္ ေတာ္ ေ

မြေတာ္၊ ရွိျငားေသာ္လည္း၊ ေကာ္ေရာ္႐ိုၫြတ္ နတ္တကာတို႔၊ မပါေစေၾကာင္း။ ေရေၾကာင္းေဆး မည္။ အလွ်ံတည္၊ အေရာင္ညီးညီး၊ လင္ပန္းႀကီး ႏွင့္၊ ပြဲႀကိဳနတ္ယကာ၊ ကိုင္စြဲကာျဖင့္၊အင္းကားလက္်ာ၊ ေဆးကားလက္ဝဲ၊ ကိုင္စြဲအေန ေျမတြင္ခ် ၊ ပသမလြတ္၊ယြင္းခြၽတ္ေသာ္လည္း၊ နတ္ရွင့္ပြဲေတာ္၊ စားေတာ္ေခၚေလာ့၊ ဇဟိ ံတတၱိ ံ ဘုံၪၨာဟိ ဘုၪၨာဟိဒီလို ပူေဇာ္ဆုေတာင္းၿပီးရင္ ဆန္ေပါက္ေပါ

က္ေတြနဲ႔ ေျမကြက္အႏွံ႔ ႀကဲျဖန႔္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ပႏၷက္ခ်ၾကေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တိုင္ထူရင္ေရွာင္ရမယ့္အသားအိမ္ေဆာက္ရာမွာ မသုံးသင့္တဲ့အသားေတြကိုလဲၫြန္ျပထားတာရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီအသားေတြကေတာ့ မိေခ်ာင္း၊ မအူ၊ သခြပ္၊ သွ်ိသွ်ား၊ သီးသား၊သေျပသား၊ သစ္ဆိမ့္သား၊ ေရသာသား၊ ကေလာသား၊ လက္ပံသား၊လဲဝါတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘတိုင္ေျခာက္လုံးရဲ႕အမည္သညာျမန္မာ့႐ိုးရာ အိမ္ပုံစံအရ အဓိကက်တဲ့

တိုင္ေျခာက္ လုံးရွိပါတယ္။ ဒီတိုင္ေျခာက္လုံးတည္ပုံနဲ႔ အမည္ေတြကေတာ့ေဟာဒီပုံစံအတိုင္းပါပဲဗ်ာ။ အေရွ႕ေျမာက္ (စုံပင္လယ္) အေရွ႕ေတာင္ ( ဦးယူ ) အလယ္ေျမာက္ ( က်ငန္းမ ) အလယ္ေတာင္ ( က်ငန္းဖို ) အေနာက္ေျမာက္ ( သေျပ ) အေနာက္ေတာင္ ( ကုမၻီ ) အဲဒီ တိုင္ေျခာက္လုံးမထူခင္မွာ တိုင္စိုက္မယ့္က်င္း ထဲကို ေဟာဒီအတိုင္းဆိုင္ရာရာ သြန္းေလာင္းျမဳပ္ႏွံရ ပါတယ္။ က်ငန္းဖိုက်င္းထဲ ပတၱျမား

စိမ္းေရေလာင္းရမယ္။ က်ငန္းမက်င္းထဲကို ခဲေရ ေလာင္းရမယ္။ ဦးယူတိုင္စိုက္မယ့္က်င္းထဲကို ေၾကးနီျမဳပ္ရမယ္။ စုံပင္လယ္တိုင္စိုက္မယ့္က်င္းထဲကို ဆန္ ျမဳပ္ရမယ္။ ကုမၻီတိုင္စိုက္မယ့္ က်င္းထဲကို ေၾကးျဖဴျမဳပ္ရမယ္။သေျပတိုင္စိုက္မယ့္က်င္းထဲကို ခဲမျဖဴျမႇပ္ရမယ္။ ဒီတိုင္ေတြကို မစိုက္မီက တစ္ခါတည္းမွန္ကန္ေအာင္ စနစ္တက်စိုက္ထူရမယ္။ ပႏၷတ္ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ၿပီး မွထူရမယ္။ ထူၿပီးေတာ့မွမႀကိဳက္လို႔သေဘာမက်လို႔

ဆိုၿပီး ျပန္ႏႈတ္၊ ျပန္စိုက္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေစရဘူး။ ဒါေတြလဲေရွာင္ရဦးမယ္ ။ အိမ္ေဆာက္ရာမွာ ေရွာင္သင့္တာေတြလဲ ရွိပါေသး တယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ -အိမ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္ေတြ၊ ေဘာင္ေတြမွာ ကႏုတ္ ပန္းဆြဲေတြ ဘာေတြနဲ႔ တန္ဆာမဆင္ရဘူး။ ထုတ္တန္းမစြပ္ခင္ ယက္မတင္တာမ်ိဳး မလုပ္ရဘူး။ ယက္မတင္ၿပီးမွ ထုတ္တန္းစြပ္ရမယ္။ၾကမ္းခင္းထက္ေက်ာ္ၿပီး ရွည္ထြက္ေနတဲ့ တိုင္ေတြ မရွိသင့္ဘူး။ ရွိေနရင္ ျ

ဖတ္ပစ္ရမယ္။ေခါင္႐ိုးနဲ႔ (ေခါင္ေလွ်ာက္ခြ) မတင္ခင္မွာလဲ ၾကမ္းမေဖာက္ရဘူး။ ထုတ္ေတြ၊ တန္းေတြ အစြန္းထြက္တာ မရွိေစရဘူး။ရွည္ထြက္ေနရင္ျဖတ္ပစ္ရမယ္။ၿပီးေတာ့ အိမ္မေဆာက္ခင္က ဝင္းထရံကို ႀကိဳၿပီး ခတ္မထားရဘူး။အိမ္ေဆာက္ၿပီးမွ ဝင္းခတ္ရမယ္။ အိမ္သစ္ၿပီးလို႔ အိမ္သစ္တက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သေျပသားကိုင္ၿပီးမွ တတ္ရပါမယ္။ေက်ာင္းသစ္ တက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သနပ္သားေဆာင္ၿပီးမွ တက္ရ မယ္။ဒါမွ ေ

ဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အိမ္အကာအကြယ္ အိမ္သစ္မွာ ေနထိုင္ၾကမယ့္ မိသားစုေတြ ေဘးဥပါဒ္ အႏၲရာယ္ေတြ ကင္းေဝးေအာင္ ကာကြယ္ၾကပုံလဲ ရွိပါေသးတယ္။ကာကြယ္ပုံမွာ — ေအ႐ြ႕ေတာငၠတိုငၼြာ သိ အေနာက္ေတာင္က တိုင္မွာ န အေနာက္ေျမာက္ကတိုင္မွာ ဗိ အေရွ႕ေျမာက္ကတိုင္မွာ ဘု ဆိုၿပီး ေရးသားရျခင္းပါပဲ။အဲဒီ စာတစ္လုံးစီရဲ႕ အရွည္ကေတာ့ – သိ = သိၾကား န = နဂါး ဗိ =

ဗိႆႏိုး ဘု = ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာေရးထားတဲ့ တိုင္ေတြကိုလဲ ေ႐ႊရည္၊ ေငြရည္၊ စိန္ရည္၊ ေက်ာက္ရည္တို႔ သြန္းေလာင္းေပးရပါ တယ္။ ဒီလိုျပဳျခင္းအားျဖင့္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားဖို႔ ဥပါဒ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းၿပီး စိတ္ရဲ႕ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္ရဲ႕ခ်မ္းသာျခင္းတို႔နဲ႔ ျပည့္စုံႏိုင္ပါသတဲ့ ခင္ဗ်ာ။အခုတင္ျပခဲတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ အိမ္သစ္၊ ေက်ာင္း သစ္ ေဆာက္ရာမွ

ာ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္၊ ေရွာင္ၾက၊ ေဆာင္ၾကတဲ့အခ်က္ေတြပါ ။ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီစြာ ရွိတယ္၊ မေလ်ာ္ညီတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ စာဖတ္သူ တို႔ကို ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးၿပီး ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးစံတစ္ရပ္ကို မွတ္တမ္းတင္တဲ့အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ဦးဖိုးနီ