ႏွာ ပိတ္ တာ ကို ( ၁ ၅ ) မိ နစ္ အ တြင္း ေပ်ာက္ ကင္း ေအာင္ ျပဳ လုပ္ နည္း

Zawgyi

ႏွာ ပိတ္ တာ ကို ( ၁ ၅ ) မိ နစ္ အ တြင္း ေပ်ာက္ ကင္း ေအာင္ ျပဳ လုပ္ နည္း

ႏွာ ေခါင္း ပိတ္ တာ ကို ခံ စား ရ တဲ့ လူ တိုင္း ဒီ ခံ စား ခ်က္ ကို ေပ်ာက္ ခ်င္ ၾက မွာ ပဲ ၊ ဘယ္ လို မ်ိဳး ျမန္ ျမန္ ဆန္ ဆန္ ေပ်ာက္ သြား ေအာင္ လုပ္ မ လဲ ဆို တဲ့ အ ေၾကာင္း ကို ေျပာ သြား မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၁ ) တ ကယ္ လို႔ ဓာတ္ မ တည့္ တာ ေၾကာင့္ ႏွာ ရည္ ယို တာ ဆို ရင္ ေတာ့ ေလ့ က်င့္ ခန္း လုပ္ ပါ ၊ သင့္ ႏွ လုံး ခုန္ ႏုွန္း က ေလ့ က်င့္ ခန္း လုပ္ ၿပီး ေတာ့ ျမန္ လာ ၿပီ ဆို

ရင္ ေတာ့ သင့္ ႏွာ ေခါင္း ထဲ က ႏွာ ရည္ အ တြက္ ေကာင္း မြန္ တဲ့ အ က်ိဳး သက္ ေရာက္ မႈ ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္ ၊ ေလ့ က်င့္ ခန္း ၁ ၅ မိ နစ္ လုပ္ ၿပီး ၿပီ ဆို ရင္ ေတာ့ သင့္ ရဲ႕ ဓာတ္ မ တည့္ တာ ေတြ ကို ရွင္း ပစ္ ႏိုင္ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၂ ) သင့္ ႏွာ တံ ကို ေႏြး ေထြး ေအာင္ ထား ပါ

အ ဝတ္ ေႏြး ေႏြး ကို ယူ ပါ ၊ မိုက္ ခ ႐ို ေဝ့ဗ္ ထဲ မွာ ထည့္ ၿပီး ေႏြး ေအာင္ လုပ္ လို႔ ရ သ လို ေရ ေႏြး ထဲ မွာ စိမ္ ၿပီး ေတာ့ ေႏြး ေအာင္ လုပ္ လို႔ ရ ပါ တယ္ ၊ သိပ္ ၿပီး ေတာ့ မ ပူ ပဲ နဲ႔ သက္ ေတာင့္ သက္ တာ ရွိ တဲ့ အ ပူ ခ်ိန္ ပဲ ျဖစ္ ပါ ေစ ႏွာ ေခါင္း

ထဲ မွာ ပိတ္ ေန တာ ေတြ က ႏွာ ရည္ ေတြ ျဖစ္ သြား မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ေႏြး ေအာင္ လုပ္ ၿပီး တဲ့ ေနာက္ မွာ ေတာ့ သင့္ ႏွာ ေခါင္း ညႇစ္ တာ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ႏွာ ရည္ ေဆး ထည့္ တာ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ လုပ္ ပါ ။

( ၃ ) ေလ ထု အ စို စက္ သုံး ပါ

ေလ ထု အ စို ဓာတ္ က ၄ ၀ ရာ ခိုင္ ႏုွန္း ထက္ နည္း မယ္ ဆို ရင္ သင့္ ႏွာ ေခါင္း ထဲ မွာ ႏွာ ရည္ ေတြ ေျခာက္ ၿပီး ေတာ့ အ သက္ ရႉ ဖို႔ အ ခက္ အ ခဲ ျဖစ္ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ တ ကယ္ လို႔ႏွာ ရည္ က လည္း မ်ား ၿပီး ေလ ထု

အ စို ဓာတ္ က လည္း နည္း ေန တယ္ ဆို ရင္ ေတာ့ ျပင္း ထန္ တဲ့ ဘက္ တီး ရီး ယား ျပန႔္ပြား မႈ ေတြ ျဖစ္ ႏိုင္ ပါ တယ္ ၊ သင့္ တင့္ တဲ့ အ စို ဓာတ္ က ေတာ့ ၄ ၀ နဲ႔ ၆ ၀ ရာ ခိုင္ ႏုွန္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၄ ) သင့္ ႏွာ ေခါင္း နဲ႔ ႏုွတ္ ခမ္း ၾကား ေန ရာ ကို ႏွိပ္ နယ္ ေပး ပါ

သင့္ အ ေပၚ ႏုွတ္ ခမ္း နဲ႔ ႏွာ ေခါင္း ၾကား ေန ရာ ကို ၂ – ၃ မိ နစ္ ၾကာ ေအာင္ ႏွိပ္ နယ္ ေပး ပါ ၊ ဒီ နည္း လမ္း က သင့္ ႏွာ ေခါင္း ကို ပြင့္ ဖို႔ ကူ ညီ ေပး သြား မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၅ ) သင့္ ႏွာ ႐ိုး ကို ဖိ ႏွိပ္ ေပး ပါ

သင့္ ႏွာ ေခါင္း တစ္ ဖက္ တစ္ ခ်က္ ကို သင့္ လက္ ညႇိဳး / လက္ ခ လယ္ နဲ႔ ၁ – ၂ မိ နစ္ ေလာက္ ၾကာ ေအာင္ ျဖည္း ျဖည္း ခ်င္း တြန္း ေပး ပါ ၊ ဒီ လို လုပ္ ေပး လိုက္ ရင္ သင့္ ႏွာ ေခါင္း ဝင္ ထြက္ ေပါက္ ကို ပြင့္ ဖို႔ ကူ ညီ ေပး မွာ ျဖစ္ ၿပီး သင့္ ႏွာ ေခါင္း က လြယ္ လြယ္ ေလး နဲ႔ ပြင့္ သြား မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၆ ) သင့္ မ်က္ ခုံး ႏွစ္ ခု ၾကား က ေန ရာ ကို ႏွိပ္ ေပး ပါ

ျဖည္း ျဖည္း ေလး နဲ႔ ယုံ ၾကည္ ခ်က္ ရွိ ရွိ တစ္ မိ နစ္ ေလာက္ ၾကာ ေအာင္ ႏွိပ္ ပါ ၊ ဒီ ႏွိပ္ နယ္ မႈ က သင့္ ရဲ႕ ႏွာ ရည္ အ ေပၚ ဒီ လို သက္ ေရာက္ မႈ ရွိ ေန ပါ တယ္ ၊ သင့္ ႏွာ ရည္ ေတြ က ႏွာ ေခါင္း မွာ ေျခာက္ ေသြ႕ တာ ကို တား ဆီး ျခင္း / ကာ ကြယ္ ေပး ႏိုင္ တဲ့ အ စြမ္း ရွိ ျခင္း ၊ အ ေရွ႕ ႂကြက္ သား ေတြ ကို ဖိ အား ဖယ္ ရွား ေပး ႏိုင္ ပါ တယ္ ။

C r e d i t – M i n T h u ( D a i l y H o t N e w s )

Unicode